JULEKALENDER:

7. desember: Fargetriks med tørr-is

Hvorfor skifter væsken i glassrøret farge når vi putter tørr-is oppi?

Forskerne bruker:

Et stort glassrør eller lignende

Bromtymolblått: væske som viser syre og base

Tørris

Natriumkarbonat

Dette er eksperimentet:

Fyll glassrøret med vann, og tilsett litt bromtymolblått (BTB). Da blir vannet farget blått.

Her kan man tilsette en base (natriumkarbonat) for å forsterke blåfargen fordi løsningen blir basisk. Når du har en sterk blåfarge kan du putte biter med tørris oppi glasset.

Bitene med tørr-is begynner å boble med en gang. Bitene løser seg opp og frigjør karbondioksidgass. Etter en kort stund vil blåfargen forsvinne, og løsningen blir farget gul! Dette viser at løsningen nå har blitt sur. Ved å tilsette mer natriumkarbonat, blir løsningen blå igjen. Dette kan man gjøre flere ganger så lenge det er tørris igjen.

Når tørrisen løser seg opp blir det dannet karbonsyre, som gjør løsningen sur.

Forklaring for deg som vil vite litt mer: Karbonsyre (tidligere kalt kullsyre) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3. Karbonsyre vil inngå i en likevekt når karbondioksid oppløses i vann. CO2 + H2O ⇌ H2CO3. Karbonsyre kan i reaksjon med vann danne 2 H3O+-ioner i to trinn: 1. trinn: H2CO3 + H2O → HCO3- + H3O+ 2.trinn: HCO3- + H2O → CO32- + H3O+

——————————————

PS! Gjør ikke dette alene. Eksperimenter må alltid følge sikkerhets-regler som gjelder for forsøk i laboratorium.

Om julekalenderen

Det er Inge Christ og og Magne Sydnes som gjør forsøkene i julekalenderen. Julekalenderen er laget av Universitetet i Stavanger og UNG.forskning.no fått lov til å vise den på våre sider.

Inge Christ er avdelingsleder ved Skolelaboratoriet på Universitetet i Stavanger og Magne Sydnes forsker på kjemi

Powered by Labrador CMS