Markbier er også bier, selv om de ikke ligner helt på honningbier eller humler. I Norge finnes det 35 ulike markbier. Den på bildet finnes i USA, og heler Agapostemon.
Markbier er også bier, selv om de ikke ligner helt på honningbier eller humler. I Norge finnes det 35 ulike markbier. Den på bildet finnes i USA, og heler Agapostemon.

Sjeldne bier er også viktige

Det er slett ikke bare honningbier og vanlige humler som trengs for å holde liv i en eng.

Hvor mange typer bier vet du om?

De fleste har sett honningbier og vanlige humlearter – humler er jo også egentlig bier.

Men visste du at det finnes over 200 ulike biearter i Norge?

Disse biene gjør en veldig viktig jobb. Når de samler nektar, tar de med seg pollen fra blomst til blomst. Slik hjelper de til med å befrukte blomstene. Slik pollinering er nødvendig for at blomstene skal bli til frukter og frø.

Derfor kan vi takke biene for mange av matvarene våre, som epler, mandler, tomater og blåbær.

Flere biearter kan bli utryddet

Honningbier og noen av humlene er veldig vanlige. Men det finnes også mange biearter som er sjeldne. De lever kanskje bare på noen få steder.

Flere slike arter er i dag utrydningstruet, ofte fordi vi mennesker forandrer levestedene deres.

Vi gjør for eksempel blomsterenga de bor i, om til en parkeringsplass. Eller en åker med en plante som bien ikke kan spise.

Men det er kanskje ikke så farlig, siden det finnes så mange andre biearter?

En ny studie fra USA viser at det kan være helt feil å tenke slik.

Forsker Michael Roswell fanger bier i en av engene som ble undersøkt.
Forsker Michael Roswell fanger bier i en av engene som ble undersøkt.

22.000 blomsterbesøk

Forskeren Dylan Simpson og samarbeidspartnerne hans ville undersøke alle plantene og biene i ulike områder, for å se hva hver bieart betydde.

Det var en kjempejobb. Forskerne måtte følge med på over 180 biearter og 130 forskjellige planter. De registrerte nesten 22.000 ganger bier som besøkte blomster.

Ved å gjøre dette, kunne de nemlig finne svar på et viktig spørsmål: Hvor mange biearter trengs det for å pollinere alle plantene i en eng?

Sjeldne bier var viktige

Resultatene viste at det slett ikke bare var de vanlige biene som var viktige. Det var heller ikke slik at alle biene besøkte alle blomstene. Noen blomster fikk bare besøk av noen få biearter.

Ofte var det slik at sjeldne biearter besøkte blomster som få andre var interessert i. Sjeldne biearter er mye viktigere enn vi har trodd, mener forskerne.

For at alle blomstene skulle bli pollinert, måtte det være veldig mange arter. Jo flere plantearter det var i enga, jo flere ulike bier var nødvendig.

Hvis de sjeldne biene forsvinner, kan mange planter få problemer, tror forskerne.

Er det slik i Norge også?

Det kan vi ikke være sikker på før noen har undersøkt. Men det er ganske sannsynlig at bier og blomster virker på omtrent samme måte her som på engene i USA.

Metallbier er en annen gruppe bier som ikke alltid ligner honningbier og humler. Arten på bildet finnes i USA, og var en av biene forskerne undersøkte.
Metallbier er en annen gruppe bier som ikke alltid ligner honningbier og humler. Arten på bildet finnes i USA, og var en av biene forskerne undersøkte.Kilder:

Powered by Labrador CMS