Jenter gjør det bedre enn gutter i nesten alle fag i skolen. Er det fordi de er smartere?
Jenter gjør det bedre enn gutter i nesten alle fag i skolen. Er det fordi de er smartere?

Hvorfor er jenter flinkere enn gutter på skolen?

Vi spurte en hjerneforsker: Hvilke forskjeller finner dere i hjernen til jenter og gutter?

Christian Krog Tamnes har studert tusenvis av bilder av hjerner. Han bruker et apparat som heter magnetresonanstomografi (MRI).

Tamnes og kollegene hans ved Universitetet i Oslo leter etter forskjeller mellom jenter og gutter.

Årsaken er at andre forskere har funnet store forskjeller mellom kjønn i skolen.

Jenter får bedre karakterer enn gutter i nesten alle fag. Unntaket er kroppsøving.

Gutter har større hjerne

Den største forskjellen de finner er at gutter har større hjerne, forteller forskeren.

Men denne forskjellen er egentlig ikke så interessant, mener han. For forskjellen jevnes ut når kroppen vokser.

Når forskerne studerer bilder av hjernene til de samme personene over tid, finner de noe mer spennende.

De finner forskjeller i noen deler av hjernen, for eksempel den som kalles amygdala.

Amygdala er viktig for følelsene våre. Det ser ut som om denne delen av hjernen utvikler seg tregere hos gutter enn hos jenter.

Forskjellig personlighet

Men hjerneforsker Tamnes mener at de forskjellene de så langt har funnet i hjernen, ikke kan forklare hvorfor jenter er flinkere på skolen enn gutter.

Forsker Fartein Ask Torvik er ikke overrasket over det. Han jobber ved Folkehelseinstituttet og studerer kjønnsforskjeller i skolen.

Han mener at forskerne heller bør lete i personligheten til jenter og gutter. Men det er ikke lett å finne spor av personligheten i hjernen.

Det er spesielt ett trekk ved personligheten som betyr noe for om du gjør det godt på skolen. Det kaller forskerne planmessighet. Altså om du er ryddig og flink til å organisere.

Her skårer jenter mye høyere enn gutter i personlighetstester.

Jentene er bedre til å snakke og skrive

Terje Ogden er forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Han forteller at i tillegg til at jenter skårer høyere på planmessighet, viser forskning at de i gjennomsnitt har bedre evner i språk enn gutter.

Andre studier har vist at gutter er flinkere i det som på fagspråket heter romlig resonnering og orientering. Det betyr at de er flinkere med tall.

Skolen kan lage andre oppgaver

Ogden mener vi bør se på forskjeller i hva jenter og gutter er flinke til. Så bør vi legge opp skolen etter det.

Han har et forslag:

I norsk skole brukes det mest oppgaver som krever selvstendige besvarelser og problemløsning. Da må du være flink til å formulere deg språklig. Noe jentene er flinkest til.

– Kanskje kan guttene i større grad få flervalgsoppgaver framfor utfyllingsoppgaver som krever mer språkferdigheter?

Slik oppgaver innebærer at du skal velge det riktige svaret blant flere alternativer.

Ogden mener også at lærere og skolen bør hjelpe guttene til å lage planer, være oppmerksomme og holde fokus over tid.

Kilde:

Gir hjerneforskning svaret på hvorfor jenter er flinkere på skolen enn gutter? Artikkel fra Norges forskningsråd, publisert på forskning.no

Powered by Labrador CMS