Hvordan levde folk egentlig i vikingtiden? Mange har skrevet bøker og lagd filmer om det. Kanskje kan oppdiktede historier gjøre historie mer interessant for barn og unge?

Romaner hjelper oss med å forstå fortiden

Historie blir mer interessant om vi også leser historier som er diktet opp, mener forsker.

Vikingtiden. Jernalderen. Middelalderen.

Når vi lærer om disse historiske periodene i historietimene, kan være vanskelig å skille dem fra hverandre og få et forhold til dem.

Men har du lest en roman om en oppdiktet person som levde i vikingtiden eller i jernalderen?

Da har du kanskje opplevd at du lever deg inn i historien på en helt annen måte.

En titt inn i et annet liv

Den svenske forskeren Mary Ingemansson har intervjuet elever i alderen 9–12 år som har lest en historisk fortelling fra vikingtiden.

Historien handlet om en fransk jente, Petite, som levde på 1000-tallet. Hun ble fanget av vikinger og ble tatt med til Norden som slave. Det var tøft å overleve, og hun lengter ofte hjem til Frankrike. En dag lykkes hun i å rømme og blir reddet av et par som bor i en liten by.

Gjennom denne historien får elevene et blikk i et annet liv i en annen tid.

Språket i boka er mer levende enn i historiebøkene. Lukter, smaker og stemninger blir beskrevet i den oppdiktede historien. Teksten blir som en slags film. Du får flere bilder i hodet ditt når du leser den.

Lettere å huske fakta

Forskeren mener at mange har problemer med å forstå fortiden og få en forståelse for historiens tid og rom.

Tekster som er diktet opp, det som kalles skjønnlitteratur, kan gjøre det enklere å forstå historien enn når vi lese tørre fakta i en historiebok, mener hun.

De kan hjelpe deg med å se for deg hvordan hverdagen var for barn og voksne som levde i vikingtiden.

Gjennom denne type tekster føler vi ofte at vi blir godt kjent med personene som boka handler om. Da blir det lettere å sette seg inn i livet de levde i andre historiske perioder, men hun.

Må også lese om fakta

Vi kan selvsagt ikke bare lese historier som er diktet opp når vi skal lære historie.

Vi må også lese faktabøker om historie. Dette er bøker som gir oss opplysninger om hvordan vi tror ting egentlig var i tidligere tider.

Fakta er vanligvis bygd på forskning, for eksempel utgravninger eller ting som har blitt skrevet ned i gamle bøker.

Forskeren mener at det er lurt at læreren lar elevene lese både skjønnlitteratur og faktabøker.

Slik husker de historie bedre.

Forstår oss selv bedre

Elever lærer historie aller best om klassen samarbeider om å lese og snakke om boka, mener forskeren.

På den måten kan læreren hjelpe til med å sammenlikne fortiden med den tiden vi lever i nå.

For gjennom å forstå historie forstår vi også bedre vår egen tid, men hun.

Kilde:

Skönlitterära böcker lär elever historia. Artikkel på forskning.se, september 2022.

Drakskeppet. Lydbok om vikingtiden.

Powered by Labrador CMS