Fra Narvik skipes det ut rundt 20 millioner tonn jernmalm hvert år. Et nytt skipssporingssystem kan bidra til en enda bedre oversikt over for eksempel jernmalm lagret i havner rundt om i verden.

Slik kan vi vite akkurat hvor på havet et skip er

Å vite hvor et skip er, hvor det kommer fra og hva det frakter, er viktig. Forskere tar nå i bruk satellitter for å gjøre denne detektivjobben.

Vet vi ikke hvor skipene er – eller hvor de skal, og hva de er lastet med?

Jo da, i hvert fall til en viss grad. I dag følges store lasteskip på ferden over verdenshavene ved bruk av såkalte AIS-data. Forkortelsen står for Automated Identification System-data.

AIS-en gir deg skipets posisjon med signaler som kan plukkes opp av målestasjoner og satellitter.

Kan lure systemet

Men – og her er et stort men:

AIS-data er ufullstendige og havet er stort. Og man kan faktisk lure systemet ved å slå av AIS-senderen. Signalene sier heller ingen ting om hva slags last som er om bord på skipet.

UiT-forskere skal nå bidra til å gjøre sporingen av skip og lasten om bord mye bedre, i samarbeid med andre forskere og bedrifter som jobber med skip.

Dette gjør de ved hjelp av såkalt optiske satellittdata, det vil si bilder av jordens overflate. De skal også bruke satellitt-radardata, som måler hvor langt det er til ting på jordens overflate, akkurat slik en bil kan måle hvor langt det er til ting rundt den.

Hvor mye finnes – og hvor?

Et lite eksempel: Disse dataene kan brukes til å finne ut hvilke varer som ligger lagret på havner rundt om i verden. Det igjen kan brukes til å bestemme hvilken type last som tas om bord eller losses fra et skip.

I tillegg kan man over tid regne ut hvor store de lagrede haugene av for eksempel jernmalm i en havn. På den måten kan man danne seg et bilde av hvor mange som ønsker å få tak i jernmalm og hvor mye det finnes av akkurat den varen.

– Dataene vi får fra AIS i dag, sier ingen ting om verken hvilken type eller hvor mye last skip et skip har, sier Pål Gunnar Ellingsen.

Han forklarer at vi også mangler informasjon om hvor mye som lagres i de enkelte havnene.

– Alt dette er utfordringer vi vil forsøke å løse, sier han.

Ellingsen forsker på satellitteknologi, jordovervåking og satellitt-databehandling ved UiT.

Han fortsetter:

– Målet vårt er å utvikle bidra til mer nøyaktig informasjon om skip og sporing av last.

Ved å slå sammen AIS-systemet med de nye satellittdataene, så vil det bli mye mer presist.

En satellitt kikker ned på havneområdet i en by et sted i verden. En vare som blir lagret i en havn kan bli mer synlig ved å bruke satellitter. Dette kan bidra til en bedre vareflyt på verdenshavene, blant annet fordi vi fjerner en del usikkerhet i planleggingen av etterfylling.

Mer sikker og mer synlig

Dersom forskerne lykkes, hva sitter vi da igjen med?

– Da har vi blant annet et verktøy som bidrar til å gjøre en vare mer synlig i fraktmarkedet. Blir en vare mer synlig der, bidrar det til en mer smidig fordeling av varen blant annet fordi vi fjerner en del usikkerhet i planleggingen av etterfylling, sier Ellingsen.

I tillegg vil de norske bedriftene som er med i prosjektet kunne få et bedre produkt. En av bedriftene selger en tjeneste for å overvåke skip, de andre lever av å frakte varer rundt i verden.

– Et annet viktig poeng er at en forbedret skipssporing også vil gi en mer sikker og effektiv transport og dermed kunne bidra til å forebygge mulige ulovlige og skadelige aktiviteter, avslutter Pål Gunnar Ellingsen.

Om artikkelen:

Artikkelen er laget av UiT Norges arktiske universitet. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS