Her avsløres landskapet under vann.

Slik hadde verden sett ut hvis havene krympet

Forskere har tømt jorda for vann – i en animasjonsfilm. Da dukker det opp land der folk bodde i istiden.

Havet har steget og sunket mange ganger gjennom historien.

Da istiden tok slutt for 10 000 år siden, var havnivået mye lavere enn nå.

Mange av landene du kjenner i dag, så helt annerledes ut. Det var faktisk mulig å gå fra Danmark til Storbritannia uten å bli våt på beina.

I videoen under har forskere laget et eksperiment. De viser hvordan jorda ville sett ut hvis vi tømte den for vann, og alle havene sank mer og mer.

Da dukker det opp landområder som fantes før, som nå er gjemt på havets bunn.

Videoen ble først laget av NASA i 2008. Dette er en ny versjon som planetforskeren James O'Donoghue har laget.

Doggerland som druknet

I istiden var havnivået så mye som 120 meter lavere enn det er nå.

I filmen kan du se hva som skjer når havnivået synker 120 meter.

Da dukker et land som kalles Doggerland opp mellom Danmark og Storbritannia.

Sånn så Doggerland kanskje ut 10,000 f.Kr.

I istiden var det grønne sletter med elver og innsjøer der, tror forskere. Og det kan ligge mange rester etter dyr og mennesker nede i havets bunn.

Fiskere i Nordsjøen fant en neandertaler-skalle som var minst 40 000 år gammel. Også 11 000 år gamle knokler fra Doggerlands folk og dyr har blitt fanget opp av fiskebåter. Mammutbein og gamle våpen er også funnet.

Broer av gammelt land under vann

I den siste istiden gikk det an å vandre fra Asia til Amerika.

Det gikk en bred bro av tørt land mellom det som er Alaska og Russland i dag.

Og noen av de første amerikanerne kom kanskje den veien, tror forskere.

Nå kan man ikke gå fra Russland til Alaska lenger. I dag ser det sånn ut fra verdensrommet:

Beringstredet.

Sundaland

I istiden var det mange øyer som hang sammen fordi havet var så lavt.

Det kan du se på kartet nedenfor. Malaysia og Vietnam, og øyene Sumatra og Borneo, var en del av kjempeområdet Sundaland.

Og kanskje kom forfedrene til urbefolkningen i Australia fra Sundaland for 50 000 år siden.

Men da må de ha reist fra øy til øy den siste biten, tror forskere.

Sundaland i istiden.

Zealandia – kontinentet som sank

Hvordan ville verden sett ut hvis havet sank 1000 meter?

Da ville kontinentet Zealandia komme til syne.

Zealandia hang egentlig sammen med Australia. Men de to kontinentene ligger på to forskjellige jordskorpe-plater, og for mer enn 60 millioner år siden ble Zealandia dratt løs fra Australia – og sank i havet.

Nå stikker bare Zealandias fjelltopper opp av havet. Og disse fjelltoppene er New Zealand, Ny-Caledonia og noen andre øyer.

Den rosa streken viser formen på Zealandia:

New Zealand ser du midt i bildet.

Undersjøiske fjellkjeder

Videre i videoen synker havet enda mer. Når havnivået er sunket 3000 meter, er det nesten ikke noe mer hav igjen utenfor Norge.

Og da dukker store undersjøiske fjellkjedene fram fra dypet.

En av dem heter Atlanterhavsryggen, og dette er den lengste fjellkjeden på jorda.

Atlanterhavsryggen strekker seg helt fra nord til sør gjennom hele Atlanterhavet, og er 40 000 kilometer lang.

Det er fortsatt mange steder i havet som forskerne ikke har undersøkt nøye.

Bare en bitte liten del av de store fjellkjedene i havet er undersøkt med u-båter og undervannsroboter.

Derfor kan det komme mange nye oppdagelser fra fjellene under havet i fremtiden.

Jorda uten vann

Hva skjer hvis verdenshavene krymper enda mer?

Når havnivået har sunket 5000 meter, ser du i videoen at det bare finnes vann igjen på de aller dypeste havgropene.

Og når havet synker 1000 meter til, er det meste av jordens hav borte.

Men det er litt igjen. Havnivået må synke enda 5000 meter lenger ned før Marianegropen blir tømt. Marianegropen er verdens dypeste havgrop.

Og når vannet er tømt, ser vi alt som er skjult av havet idag.

Kilder i artikkelen

Powered by Labrador CMS