Forsøka er gjort av Inge Christ og Magne Sydnes.

4. desember: Foucaults røyr: Kvifor fell magneten så langsamt i eit metallrøyr?

JULEKALENDER: I dag lar Inge og Magne magnetar falle.

Utstyr:

  • Eit røyr av koppar eller aluminium
  • Ein sterk magnet (neodym magnet)

Kva skjer?

Hald røyret loddrett. Slepp magneten ned i røyret. Då vil du merke at magneten fell veldig langsamt gjennom røyret.

Rundt alle magnetar er det eit magnetfelt som går mellom polane. Dette magnetfeltet vert pressa saman av røyret, slik at magnetfeltet bremser fallet.

Dersom du har ein gjenstand med sånn nokolunde same vekt som magneten, kan du samanlikne kor forskjellig fall-tida blir.

Om forsøka

Dette er eit forsøk som berre kan gjerast i laboratoriet. Eksperiment må alltid følgje sikkerheitsreglene som gjeld for laboratorie-forsøk.

Det er Inge Christ og Magne Sydnes som gjer forsøka. Inge er avdelingsleiar ved Skolelaboratoriet på Universitetet i Stavanger og Magne er professor i kjemi.

Magneten fell langsamt gjennom røyret.
Magneten fell langsamt gjennom røyret.

Hei leser!

Hei leser!

Jeg er redaktør av UNG.forskning.no.

Hos oss jobber vi under det som heter Redaktørplakaten. Det betyr at vi følger medias regler og det er redaktøren som bestemmer hva som blir publisert.

På UNG.forskning.no finner du for det meste artikler og videoer som er laget av journalistene i forskning.no. Sakene er det vi kaller redaksjonelt uavhengige. Det betyr at vi jobber kildekritisk og bare for dere som er lesere – og ikke for forskere og andre som bestemmer.

Vi har også en annen type saker, som den saken du har lest nå. Den er laget og betalt av en av eierne våre, som er universiteter, høgskoler og andre som driver som med forskning. Disse sakene er ikke uavhengige, men viser fram god og viktig forskning. Vi merker sakene fra eierne med denne faktaboksen og der hvor det står hvem som har skrevet artikkelen.

Lurer du på ting om redaktøransvar og hvordan vi jobber, bare ta kontakt - [email protected]

Hilsen Nina Kristiansen

Powered by Labrador CMS