21. desember: Vindmølle

JULEKALENDER: Inge og Magne har ei vindmølle, ei lyspære og ein lauvblåser bak luke 20.

Utstyr:

  • Ein vindmøllemodell med generator
  • Leidningar
  • Lysdiodar eller lyspærer
  • Lauvblåsar

Kva skjer:

Me monterte vindmølla fast til bordet og kopla leidningar til ei lyspære. Me nytta ein kraftig lauvblåsar for å få fart på vindmølla. Me måtte justere retninga på vindmølla for å få størst mogeleg effekt.

Ein generator er i prinsippet det same som ein dynamo. Den omdannar mekanisk energi til elektrisk energi ved hjelp av elektromagnetisk induksjon. Rotorblada er kopla til ein magnetisk jernkjerne som roterer i ein koparspole. Når denne roterer fort rundt, genererer den likestraum som er kopla til ei lyspære.

I alle vindmøller er det montert eit gir, i prinsippet tannhjul av ulik størrelse, for å kunne utnytte ulik vindstyrke effektivt.

Om forsøka:

Dette er eit forsøk som berre kan gjerast i laboratoriet. Eksperiment må alltid følgje sikkerheitsreglene som gjeld for laboratorie-forsøk.

Det er Inge Christ og Magne Sydnes som gjer forsøka. Inge er avdelingsleiar ved Skolelaboratoriet på Universitetet i Stavanger og Magne er professor i kjemi.

Hei leser!

Hei leser!

Jeg er redaktør av UNG.forskning.no.

Hos oss jobber vi under det som heter Redaktørplakaten. Det betyr at vi følger medias regler og det er redaktøren som bestemmer hva som blir publisert.

På UNG.forskning.no finner du for det meste artikler og videoer som er laget av journalistene i forskning.no. Sakene er det vi kaller redaksjonelt uavhengige. Det betyr at vi jobber kildekritisk og bare for dere som er lesere – og ikke for forskere og andre som bestemmer.

Vi har også en annen type saker, som den saken du har lest nå. Den er laget og betalt av en av eierne våre, som er universiteter, høgskoler og andre som driver som med forskning. Disse sakene er ikke uavhengige, men viser fram god og viktig forskning. Vi merker sakene fra eierne med denne faktaboksen og der hvor det står hvem som har skrevet artikkelen.

Lurer du på ting om redaktøransvar og hvordan vi jobber, bare ta kontakt - [email protected]

Hilsen Nina Kristiansen

Powered by Labrador CMS