UNIVERSITETET I stavanger

Under reaksjonen har sølvet et ønske om å samle seg.
Under reaksjonen har sølvet et ønske om å samle seg.

Joulekalender luke 9: Sølvspeil!

Mangler du noen skinnende sølvkuler til juletreet?

Erling tryller frem de nydeligste sølvkuler ved hjelpe av Tollens test og et par nyvaskede glasskolber.

Du trenger:

• Begerglass

• Glasskolbe(r), her 2 liter rundkolbe

• Rengjøringsmidler: vaskemiddel, vannrens, salpetersyre, destillert vann

• 150 milliliter 0,1 M sølvnitrat

• 880 Ammoniakk (NH3), tilsvarende 28 prosent mettet ammoniakk i vann.

• 75 milliliter med 0,8 M kaliumhydroksid.

• 12 milliliter med 0,25 M glukoseløsning

Hva og hvordan:

For best resultat må glasskolben være helt ren. Vask først med vaskemiddel så vannrens, deretter litt konsentrert salpetersyre og til slutt en god vask med destillert vann og sett den til side.

Start med å tilsette sølvnitrat i et begerglass. Forsiktig tilsettes ammoniakken som raskt danner et brunt bunnfall. Forsett å tilsette akkurat så mye at bunnfallet forsvinner. 

Så tilsettes kaliumhydroksid. Løsningen blir nå brun igjen og har et bunnfall bestående av sølvoksid. 

Nå tilsettes, igjen forsiktig, ammoniakk til bunnfallet forsvinner og løsningen igjen ser ut som vann. 

Når dette har skjedd har vi fått et ammoniakksølvnitrat-kompleks. 

Det er dette komplekset som kalles for Tollens reagens eller Berhard Tollens kompleks.

Finn nå frem den rene rundkolben som skal forsølves og overfør Tollens reagensløsning.

Tilsett glukoseløsningen til rundkolben. Glukosen igangsetter en redoks-reaksjon i basisk miljø hvor sølv (fra komplekset) blir redusert til metallisk sølv og glukose blir oksidert til en karboksylsyre.

Under reaksjonen har sølvet et ønske om å samle seg. 

Mikroskopiske ruer og skraper på glassets innside skaper nuklieringspunkter, altså steder hvor denne reaksjonen kan finne sted og hvor sølvet lettere kan få samle seg og vokse.

Deltakere: Inge Christ og Erling Berge Monsen.

Om artikkelen:

Joulekalenderen er laget av Universitetet i Stavanger. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS