Joulekalender luke 3:
Rosa fontene!

Ikke rosa helikopter, eller rosa elefant, men rosa fontene! Fenolftalein, som er et krystallinsk stoff, tar på seg festdrakten når den kommer i basisk løsning.

Fenolftalein reagerer med fargeforandring når den kommer opp i den basiske ammoniakkgassen i kolben. Fenolftalein er en universell indikator, noe som betyr at det endrer farge for å vise pH for visse løsninger. Fenolftalein forblir fargeløs i sure løsninger og blir rosa i basisk løsning. En basisk løsning er en løsning av en base i vann, og slik løsningen inneholder et overskudd av hydroksidioner.

 NB!  Eksperimenter må alltid følge sikkerhetsreglene som gjelder for forsøk i laboratorium. Husk hørselvern og vernebriller.

Du trenger: 

· En rund kolbe

· Kork med hull i og et glassrør som er spisst i den ene enden (pipette)

· Et stort begerglass

· Ammoniakk 

· Fenolftalein 

· Glass-stav med klemme

· Stativ 

· Gassbrenner 

· Vernehansker, muffe og vernebriller

Oppskrift:

1. Ta på vernebriller og vernehansker

2. Ta cirka 800 ml vann i begerglasset, rør i 3-4 ml fenolftalein (0,1 gram fenolftalein i 100 ml sprit)

3. Tøm ca. 2-3 ml konsentrert ammoniakk i rund kolben, og varm den opp slik at ammoniakken fordamper

4. Bruk stativklemme med muffe og vernehansker. Sett korken med glassrøret fast i rundkolben, vær rask! Snu den opp-ned, slik at glassrøret slikker ned i begerglasset med fenolftaleinløsningen.

5. Løsningen spruter opp i rundkolben som en rosa fontene, nyt synet så lenge det varer! 

Dette skjer fordi det oppstår undertrykk i kolben med ammoniakkgass når den avkjøles. Fenolftalein reagerer med fargeforandring når den kommer opp i den basiske ammoniakkgassen i kolben

Om artikkelen:

Julekalenderen er laget av Universitetet i Stavanger. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS