Nesten halvparten av alle barn og unge er med i et idrettslag. Men ikke alle har muligheten. Hvorfor er det slik?

Blir det for dyrt for noen barn og unge å være med på idrett?

Det er store forskjeller i hva barn og unge gjør på fritiden i Norge, finner forskere. Det kan ha noe med hvor mye penger foreldrene har.

Norge er et land hvor det er lite forskjell mellom folk, sammenliknet med mange andre steder i verden.

Likevel er det en del forskjell på oss, både når det gjelder hvor mye penger vi har og hvor lenge vi går på skole.

Penger og utdanning kaller forskerne ofte for «ressurser».

Hvordan lever barn og unge?

I andre land har forskere sett at det er forskjell på hvordan barn og unge lever sine liv.

Er det også det i Norge? Dette hadde norske forskere også lyst til å se på. De har studert barn og unge mellom 12 og 18 år.

– Vi hadde lyst til å få en oversikt over hvem det er som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Er det forskjell på hva unge gjør etter skoletid etter hvor mye ressurser foreldrene har?

Dette forteller Sigurd Eid Jacobsen, en av forskerne som har gjort Ungdataundersøkelsen. Den blir gjort blant ungdom i nesten alle kommuner i Norge.

Av denne tabellen kan du se at nesten halvparten av alle mellom 12 og 18 år i Norge er med i et idrettslag.

Spør om bil og bøker

Det er ikke så lett å spørre barn og unge hvor mye penger foreldrene deres har.

Derfor har de spurt om familien har bil, hvor mange PC-er de har hjemme, hvor mange soverom de har, for eksempel.

De har også spurt om foreldrene har høyere utdanning og hvor mange bøker de har hjemme.

Er du medlem av et idrettslag?

Forskerne finner ut at barn og unge som har foreldre med mer penger og høy utdannelse oftere er med på organiserte fritidsaktiviteter etter skolen.

De går oftere i idrettslag, korps og kulturskole, for eksempel.

De som har foreldre som ikke har så mye penger eller høy utdannelse, går oftere på fritidsklubber.

Jacobsen tror at noen av disse forskjellene kan forklares med at det koster en del penger å gå på sånne aktiviteter.

– Men det kan også være at foreldrene selv har vært med på en aktivitet, og gjerne vil at barna deres skal gjøre det samme som dem.

Penger betyr mest i idretten

Forskerne har forsøkt å finne ut hvor penger betyr mest for om du er med på en aktivitet eller ikke. Da finner de ut at det er særlig idrett som skiller seg ut. Der er det en fordel å ha en del penger.

– Andre forskere har funnet at når ungdommer blir litt eldre kan det bli et press, både på å ha riktig utstyr og kunne delta på forskjellige samlinger som koster penger, sier Jacobsen.

Er det et problem?

Fritidsaktiviteter er viktig for at barn og unge skal utvikle seg, mener forskeren.

– Du lærer jo mye der som du kan få nytte av på skolen og senere i livet. Dessuten synes jo mange det er gøy. Derfor er det jo trist hvis det er noen som har lyst til å være med som ikke får være med, synes han.

Kilde:

Powered by Labrador CMS