Forskerne laget et eksperiment for å teste hva folk tenker om ulikhet.

Nordmenn er opptatt av å dele likt:
– Men ikke alltid, sier forsker

Og forskjellene er kjempestore mellom ulike land.

Er det sånn at lik fordeling alltid er det beste?

Disse folka vasker en sykkel hver. Hva om bare den ene får betalt for jobben?

Eller synes vi det er greit at noen får mer enn andre?

Det ville forsker Alexander W. Cappelen og kollegaene finne ut av.

Eksperiment

Forskerne laget et eksperiment:

Se for deg at to arbeidere gjør akkurat den samme jobben. For eksempel at de vasker en sykkel hver.

På slutten får de beskjed om at de skal få hundre kroner for jobben. De må slå mynt og kron om hvem som skal få de hundre kronene. Det er altså én som får hundre kroner og én som ikke får noen ting.

Så sier forskerne at du kan bryte inn i situasjonen.

Hva ville du gjort da?

Av nordmenn velger nesten 90 prosent å ta halvparten av pengene og gi til den personen som ikke fikk noe. Da får begge likt betalt.

– Hva betyr egentlig dette svaret?

– Det betyr at nordmenn misliker ulikhet som skyldes at noen har flaks, sier Alexander. Han er etikk- og økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole.

Alexander W. Cappelen forsker på hva folk i ulike land synes er rettferdig fordeling.

Flink betyr belønning

Så lurte forskerne på om nordmenn synes det er greit med ulikhet noen ganger. Og det gjør de.

De spurte folk om hva de vil gjøre i en ny situasjon som er nesten helt lik.

– To personer vasker sykler, og så får bare den ene belønning. Forskjellen nå er at belønningen blir gitt til personen som er flinkest til å vaske sykler, sier Alexander.

– Hva vil nordmenn gjøre da?

– Da er det bare én av tre som vil dele likt, sier Alexander.

Nordmenn misliker altså ikke alle former for ulikhet.

Mange synes det er greit å gjøre forskjell når noen er flinke.

Enorme forskjeller

– Hvorfor gjorde dere dette eksperimentet?

– Vi ville sjekke om folk i ulike land har ulik mening om hva som er rettferdig, sier Alexander.

Eksperimentet ble gjort på 65.000 tilfeldige mennesker i 60 land. Informasjonen ble hentet ved å ringe og ved å gå fra dør til dør.

– Vi så at det er enorme forskjeller mellom ulike land, sier Alexander.

Når den ene får betalt på grunn av flaks velger 90 prosent av nordmenn å dele likt. I USA er det 60 prosent, og i Kina er det bare 16 prosent som vil dele likt.

Når den som er flinkest får premien, vil 34 prosent av nordmenn dele likt. I USA og Kina vil bare 13 prosent dele likt.

Ulike måter å styre landene på

– Land er altså veldig forskjellige når det gjelder hva som oppfattes rettferdig og hvilke ulikheter som er greit, sier Alexander.

Det kan forklare hvorfor land styres på ulike måter.

– I Norge gjør vi mye for å gjøre forskjellene mellom rike og fattige mindre, sier Alexander.

For eksempel betaler mennesker som tjener mye penger mer skatt. Det er penger som går til felleskassa i landet vårt.

Du kan lese mer om hva skatt er her.

– I USA gjør de mindre for å minske forskjellene mellom folk, og i Kina gjør de veldig lite, sier Alexander.

Forskerne Ingvild Almås, Erik Ø. Sørensen og Bertil Tungodden var med på studien. Studien inngår i forskningsprosjektet «Fairness Across the World» ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Powered by Labrador CMS