Å lære et helt nytt språk kan virke ganske utfordrende.

Hvordan er det å lære seg norsk?

SPØR EN FORSKER: Norsk kan være vanskelig å lære, men det finnes noen triks.

Har du noen gang lurt på hvordan det er å lære norsk som andrespråk?

Å lære et helt nytt språk kan virke ganske vanskelig.

For de som har et annet morsmål, kan det være vanskelig å lære og få sjansen til å bruke norsk i hverdagen.

Vi har snakket med en ekspert om akkurat dette.

Hvem lærer norsk?

– De fleste innvandrerne som kommer til Norge, lærer seg norsk, sier Gølin Christine Kaurin Nilsen. Hun er språkforsker ved Universitetet i Stavanger.

I 2022 var det 28.379 innvandrere i Norge som fikk opplæring i norsk, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rundt en tredel av dem var mellom 26 og 35 år gamle og det var flere kvinner enn menn som lærte seg norsk.

– Barn kommer fordi de følger med foreldrene sine når de flytter for å jobbe eller når de flykter, sier Nilsen.

Ifølge Nilsen er det mange grunner til at folk flytter til Norge.

Mange voksne flytter for å få jobb, og da blir barna ofte med. Andre kommer til Norge på grunn av krig eller katastrofer i landet de kommer fra.

Engelsk er ikke så annerledes fra norsk

Det å snakke engelsk fra før av kan gjøre det både lettere og vanskeligere å lære seg norsk. 

Mange norske ord ligner på de engelske ordene for samme ting, som for eksempel kniv og knife. Det er fordi ordene stammer fra det samme språket, nemlig gammelnorsk.

Norsk tilhører den germanske språkfamilien. Det betyr at det deler mange likheter med andre språk som svensk, dansk, tysk og engelsk.

Men det er også mange forskjeller mellom norsk og engelsk. Mange vokaler på norsk likner på hverandre, noe som gjør det vanskelig for engelsktalende å skille dem fra hverandre.

– Vi har mange vokaler langt fremme i munnen, og det er ganske uvanlig, sier Nilsen.

Iy, e og ø kan høres like ut  og det er måten du former munnen på som gjør lydene forskjellige.

Gølin Christine Kaurin Nilsen er språkforsker ved Universitetet i Stavanger.

Forskjellige måter å lære norsk

For noen innvandrere kan det være vanskelig å lære norsk selv om de bor i Norge.

– Barn og voksne som snakker engelsk, får ikke så mye mulighet til å bruke norsken sin fordi folk snakker til dem på engelsk, sier Nilsen.

Men det er noen som likevel greier å bli motivert til å lære seg norsk.

Nilsen har tidligere jobbet på et språklæringssenter og har møtt noen av elevene sine igjen senere.

Hun nevner blant annet en voksen mann som var sjef på et dataingeniørfirma. Han skulle lære seg norsk i Norge.

– I starten snakket alle i firmaet bare engelsk på møtene. Men etter hvert innså eleven min at «skal jeg komme videre med norsken min, så må jeg bruke det i litt andre situasjoner enn kafé, pub, fritid og fotball», forteller Nilsen.

En annen student, som var en indisk lege, synes også det var vanskelig å lære norsk.

For å hjelpe ga Nilsen henne en bok.

– I den boka sto det mye om forskjellige sykdommer og om symptomer og medisiner og om alt sånt som leger trenger å kunne snakke om på norsk. Da ble hun veldig motivert, for det var hennes fagområde.

Morsmålet kan dø ut

Nilsen mener også at det er viktig at de som kommer til Norge, prøver å beholde sitt eget språk. 

– Jeg synes det er veldig trist at mange barn opplever at morsmålet deres ikke har noen verdi, og at den kunnskapen som de har i et annet språk ikke betyr noe på skolen, sier Nilsen.

Dessverre mister mange barn språket sitt sin hvis de ikke bruker det.

– Jeg synes skolen må bli enda flinkere til å ta vare på og ikke minst vise fram de forskjellige språkene som barna i skolen kan. Jeg håper alle barn og unge som snakker flere språk, vil være stolte av at de kan dette.

Powered by Labrador CMS