Det har blitt mange færre gorillaer i Kongo. Det skyldes blant annet at de blir forstyrret av folk leter etter metaller som skal brukes i mobiltelefoner.
Det har blitt mange færre gorillaer i Kongo. Det skyldes blant annet at de blir forstyrret av folk leter etter metaller som skal brukes i mobiltelefoner.

Hvorfor er det viktig for gorillaen at vi gjenvinner den gamle mobilen?

Både barn og gorillaer i Kongo har det vanskelig på grunn av smarttelefoner. Så om vi ikke kjøper ny, men gjenvinner den gamle, kan det hjelpe mennesker og dyr.

Mange kjøper seg en ny mobiltelefon selv om den gamle fortsatt virker.

I verste fall kaster de den gamle mobilen i søpla. I beste fall blir den sendt til gjenvinning.

Det er svært viktig at vi gjenvinner, mener forskere.

Så mye som 86 kilo avfall blir igjen etter at en mobil har blitt produsert. Det er omtrent like mange kilo som en voksen mann veier.

En iPhone gir 86 kilo avfall

Årsaken er at en smarttelefon inneholder massevis av metaller, plast og andre materialer. Særlig metallene skaper veldig mye avfall når de skal tas ut av gruvene. For å få ut litt metall, må det brytes ned mye berg og malm rundt metallet. Svenske forskere har altså funnet ut at en iPhone som veier bare 226 gram gir hele 86 kilo avfall.

Sjeldne metaller

I elektronikken som styrer mobilen finnes det både kobber, gull, sølv og titan.

Batteriene inneholder metallene kobolt og litium.

I skjermen og lyset finnes det mange sjeldne metaller.

Nesten alle disse metallene kommer fra gruver langt nedi bakken forskjellige steder i verden.

Det kreves massevis av energi, vann og kjemiske stoffer for å få disse metallene ut fra gruvene og helt rene før de kan brukes.

Skaper mye konflikt

Vi som bor i Europa, har blitt helt avhengige av disse metallene, men vi har dem ikke selv.

Vi blir derfor også avhengige av de landene som har dem.

Fordi metallene betyr så mye penger for fattige land der gruvene finnes, kan det lett bli mye konflikt der.

I noen land brukes det mye makt for å kontrollere de svært verdifulle områdene.

Også barn jobber i gruvene

Et eksempel er metallet kobolt som brukes i batterier i både elbilene og i telefonene våre.

Kobolt finnes først og fremst i gruver i det fattige landet Kongo i Afrika.

I noen av disse gruvene jobber det også barn fra fattige familier.

Jobben barna gjør er ofte farlig.

Leter etter kobolt i Europa

Mange synes det er fryktelig at verden handler med gruveeiere og selskaper som bruker barn til farlig arbeid i Kongo.

De krever at de store selskapene som lager mobiler og annen elektronikk må kontrollere bedre at det ikke er barn som jobber i gruvene.

Noen mener at vi også må finne nye måter å få tak i kobolt.

Norske forskere er nå med på en jakt etter kobolt i Europa.

Om de lykkes, er det veldig bra. I Europa vil det være mye strengere lover for hvem som kan jobbe i gruvene og regler for hvordan de kan gjøre jobben trygt.

Gorillaer mister hjemmet sitt

Det er ikke bare mennesker som lider av at vi i vår del av verden bruker så mye elektronikk som krever disse sjeldne metallene.

Også gorillaene i Kongo får svi for det.

Gruvedriften har spredd seg over store deler av landet. Det gjør at gorillaene mister sine leveområder. I tillegg blir de jaktet på av de som jobber med gruvene.

Kan redde gorillaene

Mange av oss har en mobiltelefon liggende hjemme som vi ikke bruker.

Om vi resirkulerer mobilen og annen teknologi, vil vi være med på å redde de truede gorillaene.

Om metallene i gamle mobiler blir brukt om igjen, vil det bli mindre press på de dyrebare ressursene i Kongo og andre steder.

Det vil også gjøre det mindre lønnsomt å ødelegge naturen og bruke barn til dette arbeidet.

Powered by Labrador CMS