Hva forsker du på?

De som har dysleksi klarer seg veldig bra selv om de strever med lesing og skriving. Det forteller Frøydisk Mørken, som du ser på bildet øverst til høyre.
De som har dysleksi klarer seg veldig bra selv om de strever med lesing og skriving. Det forteller Frøydisk Mørken, som du ser på bildet øverst til høyre.

Hun forsker på de som strever med å lese

Hjernen til folk med dysleksi jobber litt annerledes med lesing og skriving, forteller forsker Frøydis Morken.

Folk med dysleksi syns det er vanskelig å lese og skrive.

Hva gjør forskere?

UNG.forskning.no har spurt forskere om hva de jobber med nå og hva de finner ut.

Forskere prøver å finne ut hvordan de kan hjelpe folk med dysleksi.

En av disse forskerne, er Frøydis Morken som jobber på Universitetet i Bergen.

Hva prøver du å finne ut med forskningen din?

Jeg vil forstå bedre hva dysleksi er og hvordan det fungerer. Da kan vi lære å hjelpe barn, unge og voksne med dysleksi på best mulig måte.

Derfor prøver jeg å finne ut om barn har dysleksi allerede når de er små.

Vi prøver å finne de lureste metodene for å hjelpe disse barna. Vi vil at de skal bli så flinke som mulig til å lese og skrive, selv om det er litt vanskeligere for dem enn for andre.

Hva gjør du når du forsker på dysleksi?

Når vi forsker på dysleksi, kan vi undersøke mange forskjellige ting. Jeg har for eksempel undersøkt hvordan barn med dysleksi jobber når de skriver på en datamaskin. Og så sammenligner vi dem med barn som ikke har dysleksi.

Vi kan også se på hvordan hjernen jobber når man leser, ved å ta bilde av hjernen i en MR-maskin. Men vi bruker MR-maskinen på en spesiell måte, som kalles fMRi.

Da kan vi se bilde av hjernen til en person med dysleksi – samtidig som hun leser en setning, for eksempel. Så kan vi finne ut hvilke deler av hjernen som jobber ekstra mye. Og så kan vi sammenligne med folk som ikke har dysleksi. Da kan vi se om det er andre områder i hjernen som jobber med lesing, når du har dysleksi.

Men det er viktig å huske at dysleksi ikke er en hjerneskade. Hjernen til de med dysleksi jobber bare litt annerledes med lesing og skriving.

Hva pleier folk å spørre om når du sier at du forsker på dysleksi?

Veldig mange kjenner noen med dysleksi, eller har dysleksi selv. Derfor er det mange som er interessert i det jeg forsker på.

Det vanligste spørsmålet jeg får, er: «Men hva finner du ut, da?» Det er ikke alltid så lett å svare på, fordi jeg forsker på flere forskjellige spørsmål om dysleksi. Men jeg pleier å si dette:

1. At barn med dysleksi jobber minst like mye med skrivingen sin som andre. Men de har flere skrivefeil i teksten sin når de er ferdige likevel.

2. Hjernen til barn med dysleksi jobber på en litt annen måte med lesing og skriving

3. Mange folk med dysleksi klarer seg veldig bra selv om de strever litt mer enn andre med lesing og skriving.

Dysleksi

Dysleksi betyr at det er ekstra vanskelig å lese og skrive

Cirka fem prosent av folk i Norge har dysleksi.

Folk med dysleksi er like smarte som andre.

Dysleksi er like vanlig for jenter og gutter.

Dysleksi er noe man har hele livet.

Kilde: Dysleksi Norge

Støtte til hjernen

Sammen med Hjernerådet har UNG.forskning.no fått støtte fra Stiftelsen Dam for å lage artikler og videoer om hjernen.

Les flere artikler her.

Powered by Labrador CMS