En sidensvans stikker av med et bær. Det er fint for treet.

Krise for plantene når dyr og fugler forsvinner

Når klimaet endrer seg, må mange planter flytte til nye levesteder. Men hvordan kommer de seg dit?

Klimaet holder på å forandre seg.

Områder som før var våte, blir kanskje tørrere. Eller steder som var varme, blir altfor varme.

Når slike forandringer skjer i et område, må noen av skapningene som lever der flytte for å overleve.

Men det er lettere sagt enn gjort når du sitter fast i bakken!

Hvordan kan planter flytte til nye steder?

Planter trenger dyr og fugler

De fleste planter kan ikke flytte selv. Men frøene deres kan komme seg til nye leveområder.

Noen planter – som løvetanna – lager frø som kan fly med vinden. Andre – som kokosnøttpalmen – lager frø som kan flyte med vannet.

Men mer enn halvparten av alle planter er avhengige av at dyr og fugler tar frøene med til nye steder. Dyra spiser for eksempel fruktene og bæsjer ut frøene et annet sted.

Men i det siste århundret har vi mennesker ødelagt mange naturområder på jorda. Stadig flere fugler og dyr trues nå av utryddelse. Så hva skjer med plantene hvis dyra blir borte?

Dette spørsmålet har en gruppe forskere forsøkt å finne ut av.

Sjansene før og nå

Evan Fricke og samarbeidspartnerne hans har brukt data fra tusenvis av studier av dyr og fugler som sprer frø. All denne informasjonen ble matet inn i avanserte dataprogrammer.

Slik har forskerne klart å beregne hvor mye det betyr at det blir færre av ulike typer fugler og dyr.

Bjørnen er en viktig frøspreder. Den vandrer over store områder, og tar dermed med seg frø til helt nye steder. Men mange steder er det veldig få bjørner igjen.

Hvor stor sjanse har plantene til å rømme fra klimaendringene i dag, sammenlignet med hvordan det ville vært dersom menneskene ikke hadde påvirket antallet dyr og fugler?

Resultatene er ikke så oppløftende.

Dårligere muligheter for å rømme

Plantenes sjanse for å takle klimaendringene er mer enn halvert, fordi det er færre dyr og fugler, skriver forskerne.

Det er spesielt alvorlig når store dyr og fugler forsvinner fordi disse dyra ofte drar langt av sted med frøene. Det gir plantene mulighet til å flytte til helt nye områder – ikke bare noen meter borti bakken.

Et mangfold av dyr og fugler er veldig viktig for at mange planter skal klare seg igjennom klimaendringene, skriver forskerne i en pressemelding fra Rice University i USA.

Dette gjelder også planter som vi mennesker er avhengige av.

Vi mennesker bør prøve å restaurere økosystemer som vi har ødelagt, slik at dyr og fugler ikke dør ut, mener forskerne.

En amerikansk rødstrupe tar for seg av bær. Den hjelper til med å spre frø, men tar dem vanligvis ikke med seg så langt.

Kilder:

  • Evan C. Fricke er forsker ved både University of Maryland og Rice University i USA.
  • Han og samarbeidspartnerne har skrevet om studien sin i en artikkel som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.
  • Rice University har også lagd en pressemelding om studien.
Powered by Labrador CMS