Video: Lasse Biørnstad

Hvis ingen går i fella – er det klimaet sin skyld?

Forsker Kaja Johnsen har sjekket hva klimaet gjør med mus. Vi fikk bli med og finne ut om noen hadde gått i fellene hennes.

I 2015 fikk vi være med å sjekke musefeller i skogen, sammen med forsker Kaja Johnsen.

Hun sjekket fellene morgen og kveld, tre dager i måneden. Samtidig fulgte hun med på hvor varmt eller kaldt det var og hvor dyp snøen var.

Hun hadde på forhånd tenkt at det ville bli færre mus i milde og ustabile vintre.

Sommeren 2018 var Kaja Johnsen ferdig med undersøkelsene. Da fortalte hun om resultatene av forskningen sin.

Gikk langt for å finne mat

I forskningen hennes virket det ikke som om klimaet påvirket om det var mange eller få mus i fellene.

Verken temperaturen eller snødybden hang sammen med tallet på musene.

Likevel tror Kaja Johnsen at musene kan få problemer i spesielt milde og ujevne vintre.

Og hun oppdaget noe annet i forskningen sin:

Noen mus hadde gått lenger enn andre. De hadde gått i feller som var langt fra hverandre. Disse musene levde lenger enn de andre.

Det betyr kanskje at musene som gikk langt, greide å få tak i mer mat, tror Kaja Johnsen, ifølge en tekst om forskningen fra Høgskolen i Innlandet.

Powered by Labrador CMS