Her blir en annen blekksprut truffet av en sky av sand eller silt, en finkornet jordart.

Se blekkspruter kaste skjell og sand på naboen

Blekkspruter er et av få dyr som kan kaste ting. Treffer de andre blekkspruter med vilje?

Forskere har tatt opp video under vann i Jervis Bay, utenfor kysten av Australia.

Her er det rikelig med mat for blekkspruter og gode boplasser. Dermed er det nokså mange blekkspruter der.

Blekkspruter egentlig einstøinger. De lever for seg selv, begynner lett å krangle og kan også finne på spise hverandre.

Noen ganger blir naboen kanskje så irriterende at blekksprutene får lyst til å kaste noe i fleisen på dem?

Forskere har i alle fall tatt opp film som viser at blekkspruter samler opp rusk og rask og blåser det ut, slik at det treffer en annen blekksprut.

Var det med vilje? Eller var den andre blekkspruten bare tilfeldigvis i veien? Det har forskerne forsøkt å se nærmere på.

Mye leven

Forskerne hadde tidligere sett eksempler på at blekkspruter kaster fra seg skjell. De ville studere denne oppførselen nærmere.

De hadde satt opp kameraer under vann i Jervis Bay som filmet blekkspruter i området. Forskerne valgte ut gode videoer som var tatt opp over et par dager i 2015 og en dag i 2016.

Videoene varte i 21 timer. Forskerne så at blekksprutene ofte var i kontakt med hverandre. Det var over 1500 tilfeller av kontakt mellom blekkspruter på de 21 timene.

De kranglet, sloss, ville pare seg, strakk seg mot hverandre, trakk seg unna eller annet.

Forskerne la også merke til en annen type oppførsel. Blekksprutene kastet sand, alger og skjell til sammen 102 ganger.

Skjøt vann ut av kroppen

Noen ganger kastet blekksprutene fra seg ting de hadde samlet ved hulen sin. Da fikk de ryddet litt i hjemmet. Andre ganger kastet de fra seg et skjell de var ferdig med å spise.

Men halvparten av gangene så kastet de ting mens de var i kontakt med en annen blekksprut.

Blekksprutene kastet ikke med armene slik vi gjør. De samlet sammen ting på havbunnen med armene og holdt det fast. Så brukte de et rørformet organ som de bruker til å pumpe vann inn og ut med når de svømmer.

De blåste vann kraftig ut av røret slik at sand og skjell føk fremover.

En blekksprut kastet faktisk også et skjell med en av armene og traff en annen blekksprut.

Blekksprutene bruke armene til å samle opp rusk og rask. Så brukte de et organ som er plassert på siden av hodet (merket i blått), tok det under kroppen blåste vann hardt ut slik at skjell og sand føk av sted.

Kraftigere kast

Blekksprutene traff en annen blekksprut 17 ganger med kastene sine. To ganger traff de fisk.

Det er flere ting som kan tyde på at blekksprutene faktisk mente å kaste ting på hverandre.

Når de hadde kontakt med andre blekkspruter, var kastene kraftigere enn når de bare ryddet i hulen sin.

Blekksprutene kastet mest sand når det var rettet mot en annen. Mens når de ryddet var det skjell som ble blåst vekk.

Blekkspruter kan skifte farge. Forskerne så at de som traff en annen, ofte var mørke i fargen når de kastet. Det kan være et tegn på at de er aggressive.

Noen ganger så det også ut som de siktet på grunn av måten de kastet på.

Gjentatte treff

En hunn-blekksprut kastet for eksempel ting på en annen hunn åtte ganger i løpet av kort tid. Den andre begynte å løfte armen som for å beskytte seg.

I et annet tilfelle kastet en hunn sand mot en hann 10 ganger og traff halvparten av gangene. Hannen begynte å dukke.

– De hadde huler rett ved siden av hverandre. Jeg tror de ikke likte å være i fjeset på hverandre så mye som de var, sier Peter Godfrey-Smith som var med på studien til The New York Times.

Forskerne kan likevel ikke være helt sikre på at blekksprutene mente heve ting på hverandre. Det er vanskelig å finne ut av.

Skeptisk

Janet Mann er biolog ved Georgetown University og er ikke overrasket over at blekksprutene kan skyte ut vann for kaste ting av sted.

– De er veldig intelligente dyr, sier Mann til The New York Times.

Noen blekksprutforskere har stilt spørsmål ved om oppførselen egentlig kan kalles for kasting, skriver The Atlantic.

Forskere de har snakket med er også skeptiske til at kastingen var en form for kommunikasjon mellom blekksprutene.

– Det virker som om de mesteparten av tiden bare fjerner ting tilfeldig fra omgivelsene, sa Robyn Crook ved San Francisco State University.

En annen forsker sa at kanskje oppførselen er rettet mot irriterende eller skremmende ting generelt. Blekksprutene kastet nemlig også ting mot kameraet.

Kilder:

Powered by Labrador CMS