Rov-dinosaurer som allosaurer kan ha spist hverandre, tror forskere.
Rov-dinosaurer som allosaurer kan ha spist hverandre, tror forskere.

Var allosaurene kannibaler?

På et spesielt sted i USA har forskere har funnet uvanlig mange dinosaurbein med bitemerker. Hva kan ha skjedd?

Det virker kanskje litt rart.

I dinosaurenes tid fantes det jo hauger av rovdyr, som tyrannosaurus, allosaurus og velociraptor. Likevel finner forskerne sjelden dinosaur-skjeletter med bitemerker. Kanskje spiste rov-dinosaurene vanligvis bare delene av byttet med rent kjøtt?

Men nå har forsker Stephanie Drumheller og kollegaene hennes undersøkt et helt spesielt funn:

Et sted i Colorado i USA har forskere gravd fram tusenvis av dinosaurbein, hvor over en fjerdedel av knoklene har merker etter tenner.

Det er både uvanlig og spennende. For tannmerkene kan avsløre hemmeligheter om dinosaurene.

Spiste døde dyr

De fleste av tannmerkene tilhører allosaurus. Den var en stor rov-dinosaur som gikk på to. Den lignet temmelig mye på tyrannosaurus, men var litt mindre.

Måten tann-merkene på beina er satt, får forskerne til å tro at allosaurene spiste åtsler – altså dyr som allerede var døde.

Dette kan tyde på at det var dårlige tider for dinosaurene i området, tror forskerne. Kanskje var det vanskelig for rovdyra å finne bytter, slik at de måtte gnage på gamle skjeletter for å få noe å spise?

Kannibal eller mystisk kjempe?

Noen av bitemerkene er spesielt spennende, ifølge forskerne.

Det er snakk om noen tannmerker i et allosaur-bein. Merkene er nemlig veldig store. Egentlig for store til å være lagd av allosaurene og ceratosaurene som fantes i området.

Drumheller og kollegaene kan tenke seg to mulige løsninger på gåten:

Enten ble merkene lagd av en rekord-stor allosaur. I så fall er dette det første beviset på at allosaurene var kannibaler – altså at de kunne spise hverandre.

Eller så tilhører tannmerkene en annen kjempestor rov-dinosaur. En som forskerne ennå ikke har funnet spor etter i disse områdene.

Kanskje framtidas funn kan gi oss svar?

Kilde:

  • Forsker Stephanie K. Drumheller jobber ved University of Tennessee i USA.
  • Drumheller og kollegaene hennes har skrevet om funnene sine i en artikkel som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS One.
Powered by Labrador CMS