Nesten ingen av de som fikk alvorlig sykdom, var vaksinerte.
Nesten ingen av de som fikk alvorlig sykdom, var vaksinerte.

Unge får veldig god beskyttelse av koronavaksinen

Vaksinen virker veldig godt på unge mellom 12 og 18 år, viser to nye studier.

Siden begynnelsen av september har unge mellom 12 og 18 år fått koronavaksine i Norge. Selv om barn og unge sjelden blir veldig syke av korona, gir viruset farlig sykdom for noen få.

Så hvor mye hjelper vaksinen?

Undersøkelser har allerede vist at sjansen for at du blir alvorlig syk er mye mindre når du er vaksinert.

Og denne uka kom resultatene fra enda to studier.

På sykehus uten vaksine

I den ene undersøkelsen ble gjort i USA.

Forskerne undersøkte unge som ble langt inn på sykehus med alvorlig koronasykdom. Det viste seg at nesten ingen av dem var vaksinert. Og de som hadde vaksine, fikk ikke veldig alvorlig sykdom.

Barn og unge med vaksine blir altså nesten aldri så syke av covid-19 at de må på sykehus.

Negative tester

Den andre undersøkelsen ble gjort i Israel.

Forskerne sammenlignet en gruppe på over 90 000 vaksinerte ungdommer med like mange unge som ikke hadde vaksinert seg.

I tida etterpå fulgte forskerne med på hvor mange som fikk en positiv koronatest i begge gruppene.

Det var omtrent like mange som testet seg i begge gruppene. Men nesten ingen vaksinerte fikk positiv test, sammenlignet med de uvaksinerte.

Aller best beskyttet var ungdommene som hadde fått to vaksinedoser. Men også de som hadde tatt én dose, hadde mye sjeldnere positiv koronatest enn ungdommer uten vaksine.

Samme vaksine som i Norge

Til sammen viser de to studiene at koronavaksine beskytter både mot å bli smittet og mot å få alvorlig sykdom.

I begge studiene hadde forskerne undersøkt vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Dette er den samme vaksinen som unge i Norge får.

Unge mellom 15 og 18 år får to vaksinedoser. Men de mellom 12 og 15 får bare én.

Hvorfor det?

Masse beskyttelse – liten fare for uheldige virkninger

Folkehelseinstituttet skriver at det er flere grunner.

En av dem er at unge i denne alderen ofte får bedre beskyttelse av vaksiner enn de som er eldre. Undersøkelser har vist at én dose ofte gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

En annen grunn er at vaksinen kan gi en uheldig virkning. Noen veldig, veldig få av de som blir vaksinert, får betennelse i hjertemuskelen. De får feber og blir syke en stund.

Men dette skjer stort sett bare etter andre dose av vaksinen, ikke etter første. Dermed tenker fagfolkene:

Når vi gir bare én dose, blir de unge godt beskyttet mot alvorlig koronasykdom, samtidig som det er ekstremt liten sjanse for at de skal få betennelse.

Det som er viktig å merke seg, er at det er farligere å få korona enn å ta vaksinen.

Kilder:Powered by Labrador CMS