Gutter leser ikke så mye bøker som jenter gjør. Men de leser likevel mye annet. Kanskje bør de voksne være flinkere til å finne bøker som passer barn bedre?
Gutter leser ikke så mye bøker som jenter gjør. Men de leser likevel mye annet. Kanskje bør de voksne være flinkere til å finne bøker som passer barn bedre?

Barn liker ikke bøker som er for enkle

Vi liker alle å bli utfordret, det gjelder også små barn. Barn vil helst lese om hvordan verden egentlig henger sammen.

Hvorfor har elefanten så lang snabel? Hvorfor spiser pandaen bare bambus? Hvorfor er vann gjennomsiktig?

Små barn spør om alt mulig. Barn er nysgjerrige og vil ha forklaringer på mange ting.

Amerikanske forskere har nå undersøkt om deres tørst etter kunnskap kan slukkes gjennom å lese bøker.

Og hvilke bøker liker egentlig barn aller best?

Leste to forskjellige bildebøker

50 barn mellom tre og fire år fra USA har vært med på denne forskningen.

En voksen leste for dem fra to ulike bildebøker. Begge bøkene handlet om dyr.

Den ene boken beskrev bare dyrene litt.

Den andre boken var full av fakta. Den beskrev i detalj hvorfor slanger, humler, gullfisk og snegler oppfører seg som de gjør.

Hvilken bok tror du at barna likte best?

Da forskeren spurte barna om det, svarte de fleste at de likte best den som hadde massevis av fakta om dyrene og insektene.

Liker ikke for enkle bøker

Den norske forskeren Åse Marie Ommundsen har også forsket på hvilke bøker barn og unge liker best.

Hun sier at denne forskningen viser at små barn ikke liker så godt bøker som er for enkle.

Barn liker godt bøker som handler om hvordan verden egentlig henger sammen, mener hun.

Bildebøker som utfordrer barn til å tenke selv og fylle ut historien med egen fantasi, blir det morsommere å lese. Enkle bøker der alt er tydelig, blir fort kjedelige.

Gutter leser mindre bøker

Ommundsen mener at det er viktig å forske på hvilke bøker barn liker best.

Hvis voksne finner ut av det, kan det bety mye for om barn ønsker å lese og lære mer.

Særlig gutter leser lite bøker. Det har flere forskere funnet ut. Men gutter leser likevel. De leser for eksempel bruksanvisninger, tekniske ukeblader og morsomme tekster. Og de leser mye på skjerm.

Det er viktig å finne bøker som engasjerer både gutter og jenter, mener Ommundsen .

Ingen, selv ikke voksne, orker å lese bøker som er uinteressante eller som ikke utfordrer oss til å tenke selv, mener hun.

Powered by Labrador CMS