Slike blomster-enger som ligger like ved dyrket mark, er ille ute. De har mistet fire femdeler av insektene sine på ti år. (Foto: Dr. Ulrike Garbe / Landesamt für Umwelt, Brandenburg)

Insektene forsvinner raskt, viser en ny undersøkelse

Bare på ti år har en stor del av insektene blitt borte, både i skoger og enger i Tyskland. – Det er skremmende, sier en av forskerne som har gjort undersøkelsen.

Det skjer en nesten usynlig katastrofe i naturen.

Det startet for flere tiår siden. Uten at vi mennesker la merke til det, begynte insektene å forsvinne. Men etter hvert fikk forskere mistanke om at noe galt var galt.

Noen studier viste at det var blitt færre sommerfugler og bier. Så kom flere undersøkelser fra ulike steder i verden. De tydet på at også mange andre insekter hadde problemer. I noen områder var over halvparten av krypene forsvunnet.

Norske forskere tror også at det blir færre insekter her i landet.

Gresshoppen Chrysochraon dispar var en av artene det er blitt mindre av i Tyskland. (Foto: Martin Fellendorf / Universität Ulm)

Og nå kommer altså resultatene fra enda en stor undersøkelse. De er minst like skumle som de forrige.

Mange kryp var forsvunnet

Forskeren Sebastian Seibold og kollegaene hans har gjort undersøkelser på 300 forskjellige steder i Tyskland. Forskerne lette etter insekter og andre småkryp i disse områdene i 2008. Og etter nesten ti år – i 2017 – gjorde de det igjen.

Dermed kunne forskerne se om det var blitt færre kryp i 2017. De ble forskrekket over svaret.

I alle områdene de undersøkte var mange insekter og kryp forsvunnet. Selv i vernede skoger. Men det var verst på gress-enger og i områder nær store gårder. Her var en tredel av alle artene borte. Og det var også blitt færre insekter igjen av artene som fortsatt levde der.

I 2017 var antallet insekter i gress-engene bare en femdel av antallet i 2008.

Kanskje landbruk skader krypene

Forskerne mener dette er veldig alvorlig.

– Det er skremmende, men det stemmer med bildet fra de tidligere studiene, sier Wolfgang Weisser. Han er en av forskerne bak den nye undersøkelsen.

Når så mange undersøkelser viser omtrent det samme, kan vi være ganske sikre på at det virkelig er krise på gang i insekt-verden.

Men vi vet fortsatt ikke så mye om hvorfor insektene og de andre krypene sliter. Det var forsvunnet flest arter i områder med mye landbruk. Kanskje driver vi landbruk på en måte som skader insektene?

Kanskje slipper vi ut ugressmidler og andre stoffer som insekter og kryp ikke tåler? Eller kanskje bruker vi så mye plass til åkrer at insektenes levesteder blir for små?

Forskerne er i hvert fall sikre på én ting: Nå må folk i verden begynner å samarbeide! Både for å finne ut hvorfor insektene forsvinner, og hva vi kan gjøre for å hjelpe dem.

Kilder:

Powered by Labrador CMS