I dag vokser de aller fleste barn og unge opp i en by eller et tettsted. Og de bruker mye av fritiden sin på nettet. Dette er noe av det som har endret seg mye i samfunnet vår.
I dag vokser de aller fleste barn og unge opp i en by eller et tettsted. Og de bruker mye av fritiden sin på nettet. Dette er noe av det som har endret seg mye i samfunnet vår.

Slik har Norge forandret seg

Forskere har sett nærmere på hvordan samfunnet vårt har endret seg de siste tiårene. Kanskje er det noe her som overrasker deg?

I Statistisk sentralbyrå sitter det mange forskere som holder orden på tallene over hva som skjer i samfunnet vårt.

Nå har de lagd en rapport som de kaller «Dette er Norge».

Den gir et bilde av hvordan Norge ser ut i tall, både før og nå.

På noen områder prøver de også å si noe hvordan fremtiden kan bli.

Vi har blitt mange flere

Det bor nå 5,4 millioner mennesker i Norge.

Dette er ganske mange flere enn det bodde her rett etter andre verdenskrig.

Da var det 2 millioner færre mennesker her i landet.

18 prosent av befolkningen er i dag født i utlandet eller de er født i Norge av foreldre fra andre land.

Vi skal bli (litt) flere

Forskere i SSB tror at vi kommer til å bli rundt 6 millioner mennesker i Norge i 2050.

Men dette er et vanskelig regnestykke, selv for de som er gode i statistikk.

Det er mye vanskeligere for dem å si noe om det som skal skje enn om det som allerede har skjedd.

Vi vet jo ikke hvor mange barn som blir født og hvor mange innvandrere som vil komme til Norge i årene fremover.

Vi klumper oss sammen

For rundt 70 år siden var det omtrent like mange som bodde i en by som på bygda i Norge.

Dette har forandret seg veldig.

Nå har folk i vårt lange land, klumpet seg mye mer sammen.

Rundt åtte av ti personer bor nå i en by eller et tettbygd strøk. Resten bor på bygda.

Eldre går fordi unge

Du har kanskje hørt noen snakket om at «eldrebølgen» kommer?

Det er litt feil å kalle det en bølge, men det blir helt sikkert flere eldre i samfunnet vårt.

Andelen barn og unge synker kraftig.

Og allerede i 2030 vil det bli flere eldre enn barn her i landet.

Dette er det litt lettere for forskerne å si noe om fordi disse menneskene er jo allerede født.

Spiser sunnere og lever lenger

At det blir flere eldre og færre yngre, skyldes delvis at folk lever mye lenger enn før.

Gutter og jenter lever nå nesten 12 år lenger enn de gjorde for rundt 70 år siden.

En nyfødt gutt kan i dag forvente å bli 81,2 år gammel. En jente 84,7 år.

Det er mange grunner til at vi lever lenger i dag enn våre oldeforeldre og tipptippoldeforeldre gjorde.

Vi har blitt mye flinkere til å behandle sykdommer som er farlige. Vi har fått bedre medisiner og mye bedre teknologi. Vi spiser sunnere.

Nå er det dessuten veldig få som røyker i Norge, sammenliknet med før.

Nesten ingen tenåringer blir gravide

At eldre lever lenger, skyldes ikke bare at vi får bedre helse. Det skyldes vel så mye at folk får færre barn enn før.

De siste årene er det mange flere som velger å ikke få barn. Og de som får barn, får ofte bare ett eller to. Det er ikke mange som får tre barn.

Og mødre som får barn for første gang blir stadig eldre.

Det høres kanskje rart ut i dag, men for 40 år siden var det ikke så uvanlig for en jente å få barn mens hun fortsatt var tenåring.

I dag er det svært uvanlig.

Rundt 1979 var det 10 prosent som ble mor da de var tenåring. I dag er det under 1 prosent som får barn så tidlig.

Nesten alle går i barnehage

I dag er det nesten en selvfølge å gå i barnehage.

Sånn har det ikke alltid vært.

I 1980 var det bare rundt to av ti barn mellom ett og fem år som gikk i barnehage.

Da et barn ble født, var det veldig vanlig at særlig mamma var hjemme fra jobb i et par år.

Nesten ingen barn mellom ett og to år gikk i barnehage den gang. I dag er det åtte av ti som gjør det.

Også noen eldre begynner å spille

Noe annet som har forandre Norge veldig mye, er hva vi bruker fritiden vår på.

På midten av 1990-tallet, da de som begynner å bli foreldre i dag vokste opp, var det nesten ingen som brukte internett hver dag.

I dag gjør nesten alle det. Og i gjennomsnitt bruker vi 3,5 timer hver dag på nettet.

Åtte av ti barn mellom 9 og 15 år spiller på nettet hver dag.

Men det begynner nå også å bli en del bestemødre og bestefedre som spiller. Kanskje spiller de sammen med barnebarna sine?

Kilde:

Dette er Norge 2020. Rapport fra Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS