Her kjører lederne for ungdomspartiene debatt om unge i politikken. Fra venstre: Liv Müller Smith-Sivertsen i Rød Ungdom, Astrid Hoem i AUF, Tobias Stokkeland i Grønn Ungdom, Hans Jacob Huun Thomsen i Unge Venstre, Hadle Rasmus Bjuland i KRfU og Ola Svenneby i Unge Høyre.

Kommer de unge til å stemme i år?

Det er krig i Ukraina og dyrt i Norge, men kommer unge til å bruke stemmeretten sin i år?

Vi nærmer oss valg. Og denne gangen er det kommune- og fylkestingsvalg.

Nå skal det norske folk velge hvem som skal sitte i kommunestyret. Vi velger også hvem som sitter i fylkestinget. 

Selve valgdagen er 11. september, men folk kan også stemme noen uker før valget.

Men det er færre som stemmer i lokalvalget enn ved stortingsvalget der regjering og statsminister blir valgt. Nesten 8 av 10 stemte ved stortingsvalget i 2021 mens bare litt over 6 av 10 stemte ved forrige kommunevalg i 2019.

Men mellom 2015 og 2019 kommunevalget økte valgdeltakelsen blant 18-19 åringer med 10 prosentpoeng.

Likevel er det bare nesten 6 av 10 av de mellom 18 og 19 år som stemte ved forrige kommunevalg. Hvorfor stemmer ikke flere unge ved lokalvalg?

Guro Ødegård er forsker ved NOVA, og hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse.

Hvem stemmer?

Det er noen ting som øker sannsynligheten for at ungdom stemmer.

Sannsynligheten for å stemme øker hvis...

  • Du er jente
  • Er førstegangsvelger
  • Har gått på studieforbedrende
  • Har foreldre med høy utdanning
  • Snakker om politikk og samfunnet hjemme
  • Har foreldre som stemmer
  • Er med i frivillige organisasjoner 

(Kilde: Forsker Guro Ødegård)

Guro Ødegård er forsker i NOVA ved OsloMet. Hun forteller at det er viktig at unge har gode forbilder i politikken.

– Det motiverer andre unge til å delta hvis det er unge i kommunestyret, sier Ødegård.

Men er det nok unge som engasjerer seg i politikken?

Skatepark og nabokommunen

Under Arendalsuka hadde lederne for ungdomspartiene en debatt om hvorfor det ikke er flere unge i politikken.

– Grunnen til at jeg gikk inn i politikken, var at jeg ville ha en skatepark i min kommune, og syns det var urettferdig at nabokommunen hadde det, sier Astrid Hoem som er leder i AUF, som er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet.

Hun sier at man må ikke ha en veldig seriøs grunn eller være opptatt av et veldig viktig tema for å gå inn i politikken.

Men mange ungdomspolitikere opplever at de ikke blir tatt på alvor, sier forsker Guro Ødegård.

Hun forteller at det ofte er få unge i kommunestyrene og at de ofte blir satt til å jobbe med ting som angår de unge og ikke nødvendigvis det de er interessert for eller brenner for selv.

Korona og klimastreik

De siste årene har unge opplevd store hendelser som påvirker livene deres.

Først var det en kamp for klimaet og skolestreiker.

Så var det flere år med nedstenging og korona.

Og nå lever vi en verden med krig i Ukraina og dårligere råd i Norge.

I 2019 var det en stor skolestreik for klimaet.

Flere av ungdomspartilederne tror dette vil gjøre noe med hvor mange unge som stemmer ved årets valg.

– Dette påvirker både om de stemmer og til en viss grad hva de stemmer på, sier Ødegård.

De siste årene har vi sett at det kan være stor forskjell på hva de unge og de eldre tenker på når de skal stemme. Dette gjelder for eksempel klimasaken.

– Vi kaller det et generasjonsgap, sier Ødegård.

Ødegård sier også at de unge kan være lei. De har stått og ropt og demonstrert i lang tid, uten at politikerne har levert noen resultater.

– Jeg tror ikke unge nødvendigvis er slitne av krise, men det er vanskelige temaer å vite løsningen på.

Ødegård sier det er viktig at de unge føler seg hørt og føler at stemmen deres har en betydning.

– Derfor er det veldig interessant å se på hvor mange unge velgere som bruker stemmeretten sin om noen uker og hvordan det endrer seg sammenlignet med 2019.

Powered by Labrador CMS