Forskerne finner at de utenlandsadopterte med mørk hudfarge opplever mer forskjellsbehandling enn dem med lysere.
Forskerne finner at de utenlandsadopterte med mørk hudfarge opplever mer forskjellsbehandling enn dem med lysere.

Barn adoptert fra utlandet blir behandlet annerledes

Halvparten har opplevd forskjellsbehandling. Ofte skjer det på barne- og ungdomsskolen, men også blant venner og familie.

De kom til Norge fra mange ulike land i verden, for eksempel Sør-Korea, Kina Colombia og India.

Her i Norge har de fått nye foreldre og familier. Det er fordi deres egne foreldre ikke har hatt mulighet for å ta seg av dem på grunn av fattigdom, sykdom eller noe annet.

Men fordi de har et litt annerledes utseende og en annen bakgrunn, er det mange som opplever å bli behandlet annerledes enn de som er fra Norge.

Dette skjer både som barn, ungdommer og voksne.

Dette viser en spørreundersøkelse og intervjuer med rundt 500 personer som er adoptert fra utlandet.

Lagde apelyder og kastet stein

De fleste av de som er adopterte, har opplevd å bli forskjellsbehandlet av personer som de ikke kjenner. For eksempel folk som sier stygge ting til dem ute på gata, på fotballbanen og andre steder.

En gutt som spilte fotballkamp på en bortebane på et mindre sted, forteller forskerne at publikum angrep ham og en lagkamerat, som begge er født i et afrikansk land, når de spilte.

Publikum lagde apelyder og kastet stein på dem på banen.

Også fra familie og venner

De fleste som blir adoptert, kommer til Norge når de er små barn.

Det er når de blir ungdommer at de fleste opplever å bli behandlet annerledes på grunn av sitt utseende eller bakgrunn.

Men det er det er også én av fire som forteller om opplevelser fra barndommen.

Det er like mange som opplever forskjellsbehandling i private og sosiale sammenhenger i barndommen, som har slike opplevelser fra offentlige steder.

Forskerne er overrasket over hvor mange som har opplevd dette også fra familie, slektninger og venner.

Det gjelder faktisk én av tre.

Litt overrasket

Når forskerne sammenlikner denne studien med forskning som er gjort på innvandrere, finner de noe overraskende.

De utenlandsadopterte blir utsatt for nesten like mye forskjellsbehandling som de som har kommet til Norge som innvandrere.

De fleste som er adoptert, kom hit før de var tre år og har derfor hatt nesten hele oppveksten sin her. De snakker flytende norsk og kan norsk kultur like godt som de som er født her.

Forskerne trodde derfor at de skulle oppleve mindre forskjellsbehandling i samfunnet enn de som kommer som innvandrere.

Det var også interessant at i begge gruppene opplevde de fleste mest forskjellsbehandling ute på gata.

De fleste er voksne nå

Det er bare personer over 16 år som er intervjuet i denne undersøkelsen.

Det var aller flest barn som ble adoptert til Norge fra 1970– tallet og fram til 2010.

Etter den tid er det mange færre som har blitt adoptert til Norge. Det betyr at mange av de som forteller om at det som skjedde dem som barn, er voksne nå.

Powered by Labrador CMS