Bruk av ironi kan skape en følelse av å høre til, sier Ingrid Lossius Falkum.

Barn forstår mer av ironi enn forskerne trodde

– Når de er seks år og begynner på skolen, er det mange barn som både forstår og kan bruke ironi, sier Ingrid Lossius Falkum. Hun forsker på språk.

«Her var det jo stille og rolig», sier læreren og kommer inn i det bråkete klasserommet.

Hun slår ut med armene, og ser misfornøyd ut.

Læreren sier én ting, men mener noe annet. Hun har brukt ironi.

Før trodde forskerne at barn ikke forsto ironi så godt.

Nå har de kommet med nye funn.

Ironi

Ironi betyr at du sier én ting og mener noe annet. Som oftest mener du det motsatte av det du sa.

Hva har du funnet ut så langt?

– Barn forstår mer av ironi enn vi trodde, sier Ingrid Lossius Falkum.

Hun forsker på språk ved Universitetet i Oslo.

Veldig små barn bruker ikke ironi noe særlig.

– Men når de er seks år og begynner på skolen, er det mange barn som både forstår og kan bruke ironi, sier Ingrid.

Hva gjør du når du forsker?

Ingrid og kollegaene har forsket på barn i barnehagen og på barneskolen.

– Vi gjør ulike eksperimenter, sier Ingrid.

De lager blant annet små tegneserier som barna får se på.

Historien ender med at en i samtalen er ironisk. Slik som her:

Mamma sier til Emil: "Så flott! Du har jo ryddet rommet ditt!"

Etter dette viser forskerne et surt og et smilende fjes til barna.

– Nå må barna velge hva som passer, sier Ingrid.

Hvordan føler moren seg? Rommet er jo ikke ryddig.

Barna fra tre til seks år skjønner ofte ikke ironi, og velger det smilende fjeset.

Forskerne sjekker også hvor barnet har blikket sitt.

– Barn helt ned i treårsalderen ser ut til å lure på om de skal velge det sure fjeset, sier Ingrid.

De små barna skjønner mer enn vi tidligere trodde.

– Barn fra seks år velger som oftest det sure fjeset, sier Ingrid.

De skjønner at moren bruker ironi, og er oppgitt over det rotete rommet.

– Barn forstår mer av ironi enn vi trodde, sier Ingrid Lossius Falkum

Hva kan vi bruke disse funnene til?

– Det hender at voksne blir rådet til å ikke bruke ironi med barn, sier Ingrid.

De kan få beskjed om at barn på barneskolen ikke forstår ironi.

Men så gjør de det altså likevel.

– Det er nyttig å vite, sier Ingrid.

Hvorfor ville du forske på ironi?

– Jeg har alltid vært interessert i språk, sier Ingrid.

Da hun fikk barn ville hun forske mer på hvordan barn forstår språk.

– Det har vært viktig å finne ut at tidligere tester på ironi har vært ganske vanskelige, sier Ingrid.

Da kunne en fort tro at barn ikke skjønner ironi i det hele tatt.

– Men det er jo ikke helt riktig, sier Ingrid.

Hva spør folk deg om?

Noen lurer på om en bruker ironi i andre språk.

– Mye tyder på at ironi oppstår de aller fleste steder, sier Ingrid.

Men ironi brukes nok på ulike måter i ulike språk og kulturer.

Powered by Labrador CMS