Mindre enn halvparten av barna som har flyktet fra hjemlandet sitt går på skolen, sier Maja.

Maja forsker på dem som rømmer fra krig og fattigdom

Maja Janmyr forsker på hvordan dem som må flykte fra landet sitt skal få det så bra som mulig.

Noen ganger er folk nødt til å dra til et annet land.

Det kan være på grunn av krig eller fattigdom.

Iblant er det likevel vanskelig å vite akkurat hvilke lover og regler som gjelder for dem som må flytte til andre land.

Får barna gå på skolen og får de voksne en jobb? Får de helsehjelp?

– Vi må passe på at menneskene som flykter får det de har rett på. Vi må passe på at de har det så bra som mulig, sier Maja Janmyr.

Hun er forsker på Det juridiske fakultet i Oslo.

– Hva har du funnet ut så langt?

Flyktninger kan oppleve at de ikke får pass i det nye landet de kommer til.

Maja har funnet ut at mange mennesker som rømmer til andre land har det vanskelig.

– Mindre enn halvparten av verdens flyktningbarn går på skolen, sier Maja.

Det kan også være vanskelig for de voksne å få seg en jobb.

– Det er ikke sikkert at det nye landet følger en lov som heter FNs flyktningkonvensjon, sier Maja.

Det gjør ikke landet Libanon, som Maja forsker mest på.

Libanon er landet i verden der flest av innbyggerne har rømt fra andre land på grunn av krig eller fattigdom.

Når Libanon ikke følger loven for flyktninger, kan ikke flyktningene få et pass.

– Det trenger vi jo hvis vi vil reise fritt rundt, sier Maja.

Det gjør det også vanskelig å få gå til legen. For skal vi gå til legen, må vi vise hvem vi er.

Det er vanskelig uten et pass.

– Hva gjør du når du forsker?

Maja vil se nærmere på hvordan flyktninger har det.

– Noen ganger sitter jeg på kontoret og leser store tunge bøker, sier Maja.

Andre ganger er hun ute på steder der folk er på flukt.

– Sånn som da jeg bodde i Libanon, sier Maja.

Der snakket hun med alle mulige mennesker for å finne ut av hvordan flyktingene i landet hadde det.

– Jeg snakket med politikere og folk som bestemmer, hjelpearbeidere og flyktninger, sier Maja.

Etter det samlet hun alt hun hadde lært, og skrev om det i artikler og bøker.

– Hvorfor ville du forske på hvordan flyktninger har det?

– Jeg kan ikke tenke meg en bedre jobb, sier Maja.

Hun er nysgjerrig og elsker å skrive, og synes hun er heldig som får bruke tid på å forske.

– Jeg vokste opp i Midtøsten, og noen av vennene mine er fra familier som har flyktet fra hjemlandet sitt, sier Maja.

– Hva spør folk deg om?

Noen lurer på hvor mange flyktninger som kommer til Norge sammenlignet med resten av verden.

– Det er ganske få mennesker som søker asyl i Norge hvert år, sier Maja.

I 2019 kom det 2305 asylsøkere til Norge. I 2018 var det 2655.

– Det finnes cirka 26 millioner flyktninger i verden i dag, sier Maja.

Powered by Labrador CMS