Mange bor iitt hos begge foreldre hvis foreldrene skilles. Mange flere gjør det nå enn før.
Mange bor iitt hos begge foreldre hvis foreldrene skilles. Mange flere gjør det nå enn før.

Hvor skal barna bo hvis foreldrene skiller seg?

Hva er best for barna? Å bo like mye hos begge foreldrene, eller mest hos den ene?

Mange opplever at foreldrene flytter fra hverandre.

Hvor skal barna bo da? Foreldrene må finne hva som er best for akkurat deres barn.

De fleste bor med moren sin når foreldre skiller seg. Men før var det enda flere som bodde med mor.

Nå er det blitt vanligere å bo litt hos begge foreldre hvis de skiller seg. Og det er flere som bor med faren sin nå enn før.

Men hva er egentlig best for hvert barn og hver ungdom?

– Én løsning passer ikke alle

Er det best for barn å bo litt hos begge foreldre? Eller er det best å bo ett sted?

Det kan egentlig ikke forskningen svare på. Det skrev tre psykologi-eksperter i en artikkel i 2017. En av dem var psykolog Peder Kjøs som du kanskje kjenner fra NRK-programmet Jeg mot meg.

Barn, ungdommer og familier er forskjellige. Og derfor kan man ikke si hva som er best. Man må finne ut hva som er best for hvert enkelt barn og hver ungdom, mener de tre psykologi-ekspertene.

Men forskningen kan hjelpe oss med å finne de beste løsningene, ifølge dem.

– Mister nær kontakt med far

Flest bor hos mor når foreldre skiller seg. Men de fleste møter faren sin mange dager i måneden likevel.

Det er få som ikke har kontakt med faren etter skilsmissen,

Men hvis moren og barna flytter til et annet sted, kan barna miste litt av kontakten med faren sin, ifølge Frode Thuen.

Han er familiepsykolog og professor ved Universitetet i Bergen.

– Det er fortsatt mange barn som mister litt av kontakten med faren sin, sier Thuen.

Han og to andre forskere har forsket på dette. De sendte ut spørreskjema til barn mellom 11 og 13 år.

20 prosent av barna hadde foreldre som ikke bodde sammen lenger. Og noe som hjalp barna til å ha det bra, var at de hadde nær kontakt med faren sin.

Det mener forskerne etter å ha undersøkt svarene til barna.

– Ikke alltid best å bo hos begge

Bør flere foreldre dele på å ha barna hos seg? Ja, det mener Frode Thuen og en av de andre forskerne bak undersøkelsen. Ville flere hatt nær kontakt med faren sin da? Kanskje.

Men her er ekspertene altså uenige om hva som er best.

Å bo litt hos begge kan være en kjempegod løsning, skrev de tre psykologi-ekspertene i artikkelen fra i 2017.

Men det viktigste er at barn og ungdommer får en god hverdag. Og da må foreldrene finne ut hvordan de kan ordne det, mener de tre i artikkelen.

Hvis foreldrene er uvenner og krangler mye, kan det være vanskelig for barna å bo hos begge.

Hvordan er det å bo i to hjem?

I en undersøkelse i fjor, fortalte 35 barn og ungdommer hvordan det var å bo i to hjem.

De fleste syntes det var fint bo hos begge foreldrene.

Det var viktig for dem å ha hverdager sammen med begge foreldre, og ikke føle at de bare var på besøk.

Men det var slitsomt å bo to steder også, mente de som forskerne intervjuet. For eksempel var det irriterende å flytte klær og utstyr mellom to hjem.

Og ikke alle følte at de tok hensyn til seg selv og hvor de ville bo.

Tar du hensyn til deg selv eller foreldrene dine?
Tar du hensyn til deg selv eller foreldrene dine?

Verst med foreldre som krangler mye

Noen av de som ble intervjuet, hadde det vanskelig.

De hadde foreldre som kranglet mye. Og de følte at de havnet mellom foreldrene på en vanskelig måte.

Noen bekymret seg for en av foreldrene sine også. De bekymret seg for helsa til denne forelderen og for økonomien deres.

Men det kunne være vanskelig å snakke med foreldrene om det.

Barna og ungdommene hadde flere tips til både voksne og barn. De kan du lese i artikkelen om undersøkelsen.

Men det viktigste budskapet til voksne var: Slutt å krangle!

Kilder:

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse. Artikkel på forskning.no, 2020.

Delt bosted hva sier forskningen? Artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologiforening, 2017.

Powered by Labrador CMS