Barn som bor på steder med mer grønt rundt seg, sykler eller går oftere til skolen, viser studie.

Barn er mer aktive når de bor på steder med natur rundt

Hvor de bor har også betydning for hvor godt de sover. Det viser en ny, europeisk studie.

I en ny studie har forskere funnet ut at barn som bor i områder med mer grøntarealer rundt seg, oftere gikk eller syklet til skolen. Grøntarealer kan være for eksempel skog og parker.

Det var barnas foreldre som svarte på et spørreskjema om hvor mye barna var i aktivitet, hvor mye de satt stille, og hvor lenge barnet pleier å sove.

I alt deltok omtrent 1.500 barn i alderen 6-11 år. Disse var fra England, Frankrike, Spania, Litauen, Norge og Hellas.

Sykler og går mer

– Barn med få grøntområder og mye trafikk ble i større grad kjørt eller tok kollektivt for å komme seg til skolen, sier Norun Hjertager Krog i en pressemelding på Folkehelseinstituttets nettsider.

Krog er seniorforsker ved avdeling for luftkvalitet og støy ved FHI. Hun er en av studiens norske medforfattere.

De samme barna som gikk og syklet til skolen, var dessuten mer aktive etter skoletid.

Vet ikke sikkert hvorfor

– Det er nok en lavere terskel for å sende barn ut hvis det er grønne områder i nærheten, mener Krog.

Det krever sannsynligvis mer for familier som bor midt i en by med trafikkerte gater og betongblokker rundt å få barna til å være aktive.

Det kan oppleves utrygt for foreldre å sende barna ut hvis man bor rett ved en trafikkert vei.

Men fortsatt trengs mer forskning for å si noe sikkert, konstaterer Krog.

Bedre søvn på mindre trafikkerte steder

Hvor barna bodde, hadde også noe å si for hvor godt de sov.

Forsker ved FHI, Gunn Marit Aasvang, tror det kan handle om støy.

- En mulig forklaring kan være at nærhet til en vei gir mer trafikkstøy som igjen kan påvirke søvnen, sier hun.

Har betydning også for voksne

Men det å ha grønne områder rundt seg er ikke viktig bare for at barn skal være aktive. Det gjelder voksne også.

I 2021 skrev forskning.no om en studie som viste at voksne som bodde i byen, var mer aktive dersom de hadde parker i nærheten.

Forskerne bak denne studien undersøkte forskning som var gjort på feltet tidligere.

Frognerparken er et populært sted å rusle til for Osloborgere som bor i området rundt.

Vil ha mer grønt i byene

Forskerne kom fram til at dersom politikere vil at folk skal være fysisk aktive, bør nye bydeler som bygges ha grøntarealer.

Det mener også de norske forskerne bak den nye, europeiske studien. De syns bydelene bør være bygget slik at det er kort vei mellom hjem, jobb og skole.

– I tillegg kan god arealplanlegging og tiltak for å begrense trafikkstøy være viktig for søvnkvaliteten til barna som bor i nærområdet, sier Jorunn Evandt, som også er forsker hos FHI.

Arealplanlegging betyr å tenke gjennom hvordan man bygger hus på et område. Skal de være høye eller lave - stå tett eller ha plass til grønne hager mellom?

Kilder:

Powered by Labrador CMS