Dette er prøver av havbunnen fra flere steder i verden. Gjett hva som skjedde da forskere utsatte dem for radioaktiv stråling!
Dette er prøver av havbunnen fra flere steder i verden. Gjett hva som skjedde da forskere utsatte dem for radioaktiv stråling!

Underjordisk liv får mat fra radioaktivitet

Nesten alle levende skapninger er avhengige av sola for å leve. Men dypt nede under havbunnen finnes det noen som ikke gjør det.

Vi mennesker, og nesten alt annet liv på jordoverflata, lever egentlig av sola.

Sola gir energi til plantene, og vi spiser planter eller dyr som lever av planter.

Dette er nok mye av grunnen til at forskerne lenge trodde at det ikke fantes liv langt nede under bakken, for eksempel nede i havbunnen.

Tykke lag av sand og grus

På bunnen av havene ligger det tykke lag av grus, sand og leire, som har samlet seg der igjennom mange millioner år. Dette kalles sedimenter. Noen steder er sedimentene flere kilometer tykke.

Forskerne trodde at det ikke kunne finnes noe å leve av der nede.

Men for noen tiår siden begynte de å finne merkelige spor. Spor som tydet på at det likevel levde bakterier dypt under havbunnen.

Masse liv

I dag har forskerne avslørt at det finnes en hel verden av ørsmå levende skapninger, både i sedimentene og i fjellet under der igjen. Men vitenskapsfolkene lurer fortsatt på det samme gamle spørsmålet:

Hva lever bakteriene av?

Her jobber Justine Sauvage med en prøve fra havbunnen langt under Atlanterhavet.
Her jobber Justine Sauvage med en prøve fra havbunnen langt under Atlanterhavet.

Forsker Justine Sauvage og samarbeidspartnerne hennes har prøvd å finne ut mer.

Stråling lager hydrogen

Forskerne tenkte: Kanskje bakteriene får mat fra radioaktivitet?

Det høres kanskje litt sprøtt ut. Men sedimentene på havbunnen er litt radioaktive. De sender naturlig ut litt radioaktiv stråling. Og når denne strålingen treffer vann, skjer det noe.

Strålingen deler opp noen av vannmolekylene, slik at de blir til andre stoffer. Et av disse stoffene, er hydrogen.

Og hydrogen kan brukes som mat for noen typer bakterier.

Nå mener Sauvage at slik mat kan være mye viktigere for bakteriene i dypet enn vi har trodd.

Mye mer hydrogen

Forskerne har nemlig funnet ut at det blir lagd mye mer hydrogen enn de trodde, nede i sedimentene.

Sauvage hadde samlet prøver av sedimenter fra flere forskjellige steder på havbunnen. Så utsatte hun prøvene for radioaktiv stråling.

Resultatene viste at strålingen lagde mye mer hydrogen i disse prøvene enn i vann. I noen prøver ble det 30 ganger mer hydrogen enn i vannet.

Det er noe med sedimentene som gjør at det skjer lettere og raskere, tror forskerne. Men de vet ikke helt hva.

Liv i dypet på Mars?

Her må forskerne undersøke mer.

Men hvis det virkelig blir lagd så mye hydrogen i sedimentene på havbunnen, kan dette stoffet kanskje være den viktigste maten til bakteriene der nede.

Og kanskje, kanskje kan slik hydrogen også være mat for ørsmå skapninger på andre planeter. For eksempel Mars.

Der finnes det også sedimenter som kan inneholder vann.

Kanskje kan de holde liv i like mye bakterier som det finnes under havbunnen her på jorden, lurer Sauvage på.

Kilder:Powered by Labrador CMS