Nøytronstjerner er nesten perfekt kuleformet - på millimeteren - mener forskere. Ingen har sett en nøytronstjerne på ordentlig. Men en kunstner forestiller seg stjernen slik.

Dette er en nesten perfekt kule i verdensrommet

Før trodde forskerne at de største fjellene på nøytronstjerner kunne bli noen centimeter høye. Men trolig er de mye lavere.

Vet du om noe som er utrolig tungt? En ambolt? En diger gullklump? Eller en dumper full av stein?

Vel.

Alle de tingene er lette som fjær, i forhold til stoffet som finnes i en nøytronstjerne.

Materialet i slike stjerner er helt ekstremt tett og tungt. Bare en spiseskje av dette stoffet veier like mye som hele Mount Everest – jordas høyeste fjell!

Atomer er fulle av tomrom

Grunnen til at stoffet i nøytronstjernene er så tungt, finner vi i måten den blir til på.

Nøytronstjernene blir skapt når en diger stjerne dør.

Stjernen bestod i utgangspunktet av atomer, slik som også vår egen sol og jorda og planetene gjør. Stoff som er lagd av atomer kan virke veldig tett og solid – bare tenk på alle fjellene på jorda!

Men egentlig er det veldig mye tomrom inne i atomene. De består av en liten kjerne i midten, og ørsmå elektroner som svirrer rundt langt utenfor kjernen. Innimellom er det masse tomrom.

I nøytronstjerner blir tomrommet borte

Når en diger stjerne dør, kollapser den. Det betyr at den skrumper sammen og blir mye mindre. Og da skjer det noe med atomene i den også. De faller sammen slik at nesten alt tomrommet inni atomene blir borte. Kjernene i atomene blir pakket tett, tett sammen.

Slik blir mye av massen som fantes i den digre stjernen klemt sammen til en liten klump som ikke er større enn en storby!

Da kan man jo tenke seg hvor tungt stoffet i klumpen blir!

Nesten flate fjell

Den voldsomme tyngdekraften fra alt stoffet i nøytronstjernen trekker materialet i stjernen mot midten av klumpen. Kraften trekker så hardt, at alt som kunne stått ut på overflata, smuldrer opp og klemmes ned.

Det betyr at det ikke er mulig å lage fjell på overflata.

Likevel har forskere beregnet at det kan være noen veldig lave forhøyninger på utsiden av nøytronstjerner. Disse kaller forskerne for fjell, selv om de ikke ligner på ordentlige fjell i det hele tatt.

Tidligere beregninger har vist at fjellene på nøytronstjerner kan bli noen centimeter høye. Men nå har en gruppe forskere regnet på nytt.

Perfekt kule

Forskeren Fabian Gittins og samarbeidspartnerne hans har regnet ut at de høyeste fjellene på nøytronstjerner bare kan være en tidels millimeter høy.

Altså like høy som en nesten usynlig prikk!

Hvis disse beregningene er riktige, betyr det at nøytronstjernene er nesten helt perfekt kuleformet.

Men vi kommer aldri til å kunne dra til en nøytronstjerne for å sjekke om utregningene stemmer. Du kan sikkert tenke deg hva som ville skjedd om vi prøvde å lande på overflata!

Kilder:

  • Fabian Gittins er forsker ved University of Southampton.
  • Han og samarbeidspartnerne har presentert resultatene sine på National Astronomy Meeting 2021, som er et møte for astronomer.
  • Store norske leksikon: Nøytronstjerne
Powered by Labrador CMS