Slik ser forskerne for seg Farfarout. Øverst i hjørnet lyser sola, langt, langt unna.

Dette er den fjerneste tingen i solsystemet

Den ble oppdaget i 2018, men nå er det klart: Dette er det fjerneste objektet vi har sett i solsystemet.

I midten av solsystemet vårt ligger sola. I bane rundt, går jorda og de sju andre planetene. Men det er slett ikke bare planetene som sirkler rundt sola.

Minst fem dvergplaneter suser også rundt der ute, i tillegg til hauger av mindre klumper.

Men hva er det fjerneste objektet vi vet om i solsystemet?

Farfarout

Astronomen Scott Sheppard og kollegaene hans har brukt sterke teleskoper for å kikke etter fjerne objekter. Og i 2018 oppdaget de det svake lyset fra noe som lå veldig langt ute.

Nå, etter flere observasjoner og undersøkelser, er forskerne sikre. Lysprikken er nå blitt godkjent som det fjerneste objektet vi har sett i solsystemet.

Objektet skal snart få et offisielt navn. Men foreløpig har det fått kjælenavnet Farfarout, som betyr langt, langt ute på engelsk.

Mye fjernere enn den ytterste planeten

Det ser ut som om Farfarout kan være en liten dvergplanet. Den ligger fryktelig langt borte. Så langt borte at forskerne oppgir avstanden i måleenheten «astronomiske enheter» - eller AU. Den går sånn:

Jorda ligger 1 AU fra sola. Jupiter ligger litt over 5 AU fra sola. Og den ytterste planeten, Neptun, ligger hele 30 AU fra sola.

Så hvor langt ute er Farfarout?

Den suser av sted 132 AU fra sola! Og den skal bli enda fjernere.

Her er et av bildene forskerne har tatt av Farfarout. De store hvite flekkene er stjerner og galakser i bakgrunnen, mens Farfarout er den bitte lille prikken mellom de blå strekene.

Avlang ellipse

For å finne ut mer om Farfarout, fulgte Sheppard og samarbeidspartnerne hans med på hvordan den beveger seg.

Selv om den ikke har flyttet seg så mye, så er det nok til at forskerne kan bruke bevegelsene til å regne ut hvilken bane den følger rundt sola.

Forskerne har beregnet at Farfarout går i en veldig avlang ellipse – altså en slags flat-trykt sirkel. Når Farfarout er lengst ute i ellipsen, vil den være 175 AU fra sola.

Kommer mye nærmere

Men den andre enden av ellipsen ligger mye nærmere.

Når Farfarout suser igjennom den nærmeste delen av ellipsen er den slett ikke langt-langt-ute. Den kommer faktisk nærmere sola enn Neptun – bare 27 AU fra sola.

Da vil det bli mye lettere å studere den. Men det er nok ikke Sheppard og samarbeidspartnerne som kommer til å gjøre det. Farfarout bruker nemlig tusen år på en eneste runde rundt sola.

Kilder:

Powered by Labrador CMS