Hva finner hun under bakken?

Hvorfor ligger det så mange gamle ting under bakken?

SPØR EN FORSKER:  Folk finner alt fra gamle skatter og hus langt nede i bakken. Hvordan havnet det der?

Noen ganger dukker det opp ting fra gamle dager flere meter under bakken.

Ikke bare finner vi fossiler under bakken, men også ting som bare er noen hundre år gamle.

Hvordan havnet det egentlig under bakken?

Ta for eksempel en kopp fra vikingtiden. Hvordan kan en kopp som vanligvis er på bord og hyller, havne flere meter under bakken?

Vi har spurt forsker Lisbeth Skogstrand.

Lisbeth Skogstrand er forsker ved Universitet i Oslo.

Av jord er du kommet, til jord skal du bli

Det kan være flere grunner for at ting havner under bakken.

– Den viktigste årsaken er at noen i utgangspunktet gravde det ned, forteller Skogstrand.

Mennesker ble begravd med forskjellige ting når de døde.

Lisbeth Skogstrand er forsker og arkeolog og er spesielt interessert i jernalderen og bronsealderen. 

Bronsealder og jernalder:

Bronsealderen varte her i Norge fra omtrent 1.800 år før vår tidsregning fram til rundt 500 år før vår tidsregning. Jernalderen varte fra rundt 500 år før vår tidsregning fram til år 1050.

(Kilde: Store norske leksikon)

Alle mulige ting kunne bli med en død person i graven. Alt fra smykker, våpen og kopper til store båter.

Alt ble da begravd under bakken enten i et hull, under store steinrøyser eller inne i gravhauger.

Vennskapssmykke eller penger? Det vet ikke forskerne helt. De ble gravd opp fra bakken et stykke unna hverandre. Har noen delt de opp med vilje? Disse ringene er fra steinalderen.

X markerer stedet

Noen ganger finner folk gamle skatter under bakken.

Det ble gjort for å gjemme dem fra noen som kanskje ville stjele tingene, men også som en slags gave til guder eller andre makter som folk trodde på, sier Skogstrand.

Noen ganger finner folk smykker og gull.

– Når vi finner noe dypt i en myr, som for eksempel en død kropp eller vakre smykker fra bronsealderen, er det fordi de en gang for lenge siden ble senket i det som da var vann, men senere grodde igjen til torvmyr.

Dette er et lite gull anheng til et smykke. Det er cirka 1500 år gammelt.

Hus under bakken?

Men hva med når arkeologene finner gamle hus under bakken?

I jernalderen og bronsealderen gravde folk ofte dype hull til stolpene som skulle bære huset.

– Når arkeologene sier de har funnet et hus fra jernalder, er det egentlig som regel bare bunnen av slike hull de finner – og de er jo under bakken.

Arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo undersøker det som var gulvet i et hus for 1.600 år siden. Funnet er gjort på Oppsal, i forbindelse med at det lages ny trasé for E18 i Ås og Nordre Follo i Viken.

I steinalderen og senere gravde folk ned, og lagde gulv av bakken. Oppå der heiste de en teltduk eller lagde tak av torv.

Når det ikke lenger var i bruk, raste taket sammen og begravde gulv og hus.

– Over mange tusen år kan torv vokse flere meter og derfor kan man finne hus fra steinalderen dypt under bakken enkelte steder.

Hva gjemmer seg under togskinnene?

I byer er ting litt annerledes. Når gamle hus av stein og mur raste, bygde man bare oppå der igjen.

– Derfor finner vi grunnmurer og deler av hus fra middelalderen under veier og bygninger for eksempel i Gamlebyen i Oslo.

– I Roma eller Athen kan man finne flere etasjer med bygninger under dagens gatenivå fordi man bare har bygget nytt oppå det gamle.

Powered by Labrador CMS