Her ser vi spor av gress som forskere mener ble brukt til å ligge på.
Her ser vi spor av gress som forskere mener ble brukt til å ligge på.

Dette er rester av en 200 000 år gammel seng, tror forskere

Hva sov de på for så lenge siden?

Vår art, Homo sapiens, er sannsynligvis over 300 000 år gammel, ifølge en studie fra 2017.

For 200 000 år siden levde arten vår for det meste i Afrika. De levde av naturen, og brukte stein- og treredskaper.

Selv om det er veldig lenge siden disse tidlige menneskene levde, var de nok ganske like oss.

Derfor er det kanskje ikke så rart at de også hadde senger å sove i.

Det mener i alle fall forskere bak en ny studie å ha oppdaget.

Veldig gammel seng

I en hule som kalles Border Cave i Afrika ser det ut til å være rester av flere senger.

I Border Cave har det vært arkeologiske utgravinger flere ganger.

Sporene etter sengene ble funnet i et jordlag som er 200 000 år gammelt.

Hvordan så de ut?

Dette er Border Cave i Sør-Afrika. Hulen har vært bebodd av mennesker i flere hundre tusen år.
Dette er Border Cave i Sør-Afrika. Hulen har vært bebodd av mennesker i flere hundre tusen år.

Gress og strå

Sengene var matter på gulvet av gress og strå.

De var plassert lengst bak i hulen.

Rester av planter blir sjeldent bevart i så lang tid. Men i hulen har flere små biter av gressmatter holdt seg nede i jorden.

Forskerne kunne også se at de som bodde der hadde tent bål og brukt ild.

Sengemattene lå oppå lag med aske. Asken var sannsynligvis restene av andre, utslitte og brente matter.

Det at sengene lå oppå aske kan ha en grunn.

Jagde vekk insekter?

Asken under sengene kan ha fungert som beskyttelse mot irriterende insekter, spekulerer forskerne.

Finkornet aske har blitt brukt som beskyttelse mot insekter i flere urfolkssamfunn, skriver de.

Asken gjør det vanskelig for små insekter å puste, og den suger til seg fuktighet fra plageåndene.

Forskerne fant også noe annet som kanskje var et forsøk på å holde insektene unna: forkullede rester av en type kamfer-busk.

Bladene fra denne planten lukter sterkt. De brukes fortsatt til å jage vekk insekter av urfolksgrupper i Afrika.

Hverdagsliv

Utgravningen viste at det ble tent bål inne i hulen.

Forskerne ser for seg at hulen ble brukt til et vanlig hverdagsliv, hvor folk var sammen og lagde mat.

Powered by Labrador CMS