En haug med bein kan være rester etter at mennesker spiste to mammuter.

Dette er rester av mammuter som ble spist av mennesker, tror forskere

Hvis det stemmer, kom det folk til Amerika tidligere enn ekspertene har trodd.

Gamle knokler etter en voksen mammut og en kalv er funnet i delstaten New Mexico i USA. Hva skjedde med dem?

Mammut-fossilene ble funnet på eiendommen til Timothy Rowe, professor ved University of Texas i Austin. Han er paleontolog, som betyr at han forsker på forhistoriske dyr.

Naboen til Rowe oppdaget en støttann som stakk opp av sanden i 2013, og Rowe begynte å undersøke fossilet.

Rowe synes med en gang at det så ut som mammutene hadde blitt slaktet av mennesker.

Skjelettet lå ikke pent og pyntelig på siden, sier han i en pressemelding. Skallen var slått inn og beina var brukket opp.

Mennesker spredde seg fra Afrika til andre verdensdeler

  • Det moderne mennesket utviklet seg i Afrika for rundt 300.000 år siden.
  • Derfra spredde de seg til andre verdensdeler.
  • Mennesker kom til Europa for 40.000 - 50.000 år siden.
  • Dette var i steinalderen, da mennesker levde som jegere og sankere i naturen. Det var før folk begynte med jordbruk. De brukte redskaper laget av stein, tre, horn og ben.
  • Det diskuteres når de første menneskene kom til Amerika. Det er har vært best bevis for at det skjedde for rundt 15.000 år siden.

Kan bety at mennesker kom tidligere til Amerika

En gruppe amerikanske forskere har nå studert mammutfossilene grundig.

De tror at mammutene ble slaktet og spist av mennesker.

Det er spesielt, for det skulle egentlig ikke være mennesker i Amerika på denne tiden.

Mammutbeina er nemlig datert til å være rundt 37.000 år gamle.

Det er flest bevis for at mennesker først kom til Amerika for 15.000 - 16.000 år siden.

Hvis det stemmer at det er mennesker som slaktet mammuten, må de ha kommet til Amerika mye tidligere.

Steinaldermennesker jaktet blant annet på mammut.

Hull og slagmerker på knoklene

Det er flere ting som gjør at forskerne tror mammut-kadavrene ble håndtert av mennesker.

Deler av skjelettet til en voksen og en ung mammut lå blandet i en metertykk haug. Mange av beina var brukket og lå sammen med knyttnevestore steiner. Hodet og støttennene til den voksne mammuten lå på toppen.

Noen av mammut-beina hadde merker etter harde slag. Et av ribbeina hadde kutt-merker.

Forskerne fant 32 beinflak. De kan ha blitt slått løs fra beina med vilje. Omtrent halvparten av beinbitene hadde skarpe ender som ville egnet seg å kutte med.

Flere av ribbeina og knoklene i ryggraden hadde hull i seg. Forskerne tror det er folk som har laget hullene for å få ut fett som er inni knoklene.

Det øverste ribbeinet har fått et slag med en stump gjenstand. Det neste har et hull i seg, som forskerne tror er laget av mennesker. Det siste har kutt-merker.

Brent fisk

Forskerne undersøkte også jorden rundt skjelettene.

Der fant pulverisert bein og brente rester etter smådyr, for det meste fisk, men også fugler, gnagere og øgler, ifølge pressemeldingen.

Fiskerestene hadde havnet der selv om plassen lå 70 meter over nærmeste elv.

Jorden hadde også partikler i seg som kom fra brann. Sporene passer best med at mennesker brant bål der, heller enn at de skyltes en skogbrann eller et lynnedslag, mener forskerne.

Her ser vi deler av den voksene mammuten sitt hode. Under var det flere bein.

Ingen steinredskaper

Kan det stemme at mennesker slaktet disse mammutene for 37.000 år siden?

Ikke alle mener at bevisene er gode nok. Forskerne fant nemlig ingen redskaper sammen med mammutbeina.

Det var ingen spydspisser eller steinøkser å se. Det ville vært mer tydelige bevis for at mammuten ble slaktet av mennesker.

– Mønstrene av brudd på mammutbeina kan definitivt være laget av mennesker, sier Andre Costopoulos, professor ved University of Alberta i Canada, til NBC News.

Men han er ikke helt overbevist. I en bloggpost skriver Costopoulos at han savner en vurdering av om et jordskred kan være årsaken til at beina var brukket opp og stablet i en haug.

Han synes de brente restene av smådyr var interessante og vanskeligere å forklare med naturlige årsaker.

– Grundig

Spencer Lucas synes det begynner å bli mange bevis for at det var folk i Amerika for minst 20.000 år siden.

Han jobber ved museet for naturhistorie og vitenskap i New Mexico og har ikke vært med på studien.

– Forskningen ser veldig grundig ut, sier Lucas til NBC News.

Er funnet fotspor

Det er ikke første gang forskere rapporterer om mulige spor etter mennesker i Amerika som er eldre enn 15.000 år.

I 2021 kom nyheten om at forskere hadde funnet fotspor som er over 20.000 år gamle. De ble funnet i delstaten New Mexico, slik som mammutene i den nye studien.

Forskere har også funnet mange steinbiter i en hule i Mexico. De ble tolket for å være steinredskaper laget av mennesker i en studie fra 2020.

Men andre forskere er skeptiske og mener steinbitene ble dannet naturlig.

Forskerne bak den nye studien lister også opp andre funn som kanskje er tidlige spor etter mennesker i Amerika.

Kilder:

Powered by Labrador CMS