Are er sosiolog. Han vil vite hvordan folk har det i samfunnet vårt.
Are er sosiolog. Han vil vite hvordan folk har det i samfunnet vårt.

Voksne fra andre land kan slite med å finne jobb i Norge

Men det går lettere for barna deres

– Jeg prøver å finne ut hvorfor noen klarer seg bra og andre ikke så bra i samfunnet vårt, sier Are Skeie Hermansen fra Universitetet i Oslo.

Nå vil Are se nærmere på foreldre som kommer fra andre land, og barna deres.

Noen foreldre kommer hit for å finne en jobb, andre har rømt fra hjemlandet på grunn av krig eller fattigdom.

Hvordan klarer foreldrene seg? Hvordan går det med barna deres som blir født i Norge?

– Hva har du funnet ut så langt?

– Jeg har funnet ut at de som flytter til Norge som voksne noen ganger ikke tjener så godt her, sier Are.

Det gjelder særlig hvis de ikke kan språket.

Det gjelder også hvis de har gått lite på skole i landet de kommer fra.

– Men barna deres klarer seg ofte bra på skolen og i jobben her i Norge, og får et godt liv, sier Are.

Mange i Norge kommer fra et annet land eller har foreldre fra et annet land.

– Jeg synes det er viktig finne ut av hvordan de klarer seg, og sørge for at de klarer seg best mulig, sier Are.

– Hva gjør du når du forsker på ditt tema?

Are sitter mye på kontoret og leser om forskningen til andre.

– Eller så sitter jeg foran datamaskinen, sier Are.

Da ser han på informasjon som er samlet inn om veldig mange folk.

Av og til snakker han med journalister og andre som lurer på hva han har funnet ut av.

– Sånn som nå, sier Are.

­– Hvorfor ble du forsker?

Are synes det er morsomt å sitte for seg selv og prøve å finne ut av ting.

Han er en skikkelig nysgjerrig type. Det passer midt i blinken.

– Det er jo det forskning handler om, sier Are.

Han forsker på hvordan folk har det på jobb og skole fordi han synes det er spennende og viktig.

– Det er viktig for dem jeg forsker på og for resten av samfunnet, sier Are.

– Hva pleier folk å spørre om når du forteller hva du forsker på?

Noen lurer på hvordan de som har vokst opp i Norge med foreldre fra andre land klarer seg på skolen og på jobben.

– Da sier jeg at mange klarer seg veldig fint, sier Are.

Mange synes at det er dumt at noen av dem som komer fra andre land blir urettferdig behandlet.

Det kan nemlig skje når de prøver å få seg en jobb.

– Fordi de kanskje har et navn eller utseende som er litt annerledes enn det de fleste har, sier Are.

Han sier at alle folk bør ha like muligheter.

Powered by Labrador CMS