Vil det være nok unge til å ta seg av de gamle i framtiden? Noen forskere tror at familien din må hjelpe mer til når du som er ung i dag blir bestemor og bestefar.
Vil det være nok unge til å ta seg av de gamle i framtiden? Noen forskere tror at familien din må hjelpe mer til når du som er ung i dag blir bestemor og bestefar.

Tror du at du blir 100 år?

Det skjer dramatiske endringer i Norge. Det blir færre unge og mange flere gamle. Det gjør at mye vil bli annerledes når du blir voksen.

Rundt år 1850 skjedde det noe i Norge. Da begynte folk å leve lenger.

Den gang, da tipptippoldemoren din levde, var det vanlig at kvinner døde da de var 50 år.

Nå for tiden er det typisk at kvinner lever til de er rundt 85 år.

På disse årene har levealderen økt med mer enn 15 minutter per time!

Vanlig å feire 100-årsdagen

Kjenner du noen som er 50 år?

Om det er en kvinne, kan du fortelle henne at hun kan regne med å bli 90 år. En mann kan regne med å bli 88 år.

De som er yngre enn 50 år vil leve enda lengre. Det vil bli mange flere som feirer 100-årsdagen sin blant de som er unge i dag, tror forskere.

Vi har allerede fått mange flere hundreåringer i Norge. I 2015 levde for første gang tusen personer som var over hundre år.

I 2100 vil det være 17 ganger så mange, tror forskere.

Det er mange grunner til at vi lever lenger i dag enn våre tipptippoldeforeldre gjorde.

Vi har blitt mye flinkere til å behandle sykdommer som er farlige. Vi har fått bedre medisiner og mye bedre teknologi. Vi spiser sunnere. Nå er det dessuten veldig få som røyker i Norge sammenliknet med før.

Mange flere som ikke får barn

Samtidig skjer det noe annet i Norge.

De siste årene er det mange flere som velger å ikke få barn. Og de som får barn, får ofte bare ett eller to. Det er ikke mange som får tre barn.

Derfor vil det i framtiden bli flere gamle mennesker, samtidig som det blir stadig færre unge, tror forskerne. Da kan mye i samfunnet bli annerledes.

En ting er at det vil bli flere rullatorer enn barnevogner på bussen. Men når det blir mange gamle, vil det også bli mange flere som trenger hjelp fra andre.

Er det nok unge mennesker som vil ha som jobb å ta vare på alle gamle?

Forskerne tror ikke det. Derfor må kanskje de unge stille mye mer opp for mor og far, bestemor og bestefar enn de gjør i dag.

Powered by Labrador CMS