Ifølge NRK koster det nå 1,6 kroner å steke en frossenpizza i 25 minutter. En 10 minutters dusj koster 15,3 kroner.

Hvorfor er det dyrere å steke frossenpizza i Norge fordi det er krig i Ukraina?

Strømmen har blitt dyrere, men hva har krigen i Ukraina med det å gjøre?

Kanskje har du hørt på nyhetene at strømmen er så dyr på grunn av krigen i Ukraina?

Hvordan henger egentlig det sammen?

Europa straffer Russland

Det handler blant annet om straff.

De europeiske landene straffer Russland fordi de har angrepet nabolandet sitt Ukraina.

Måten de europeiske landene straffer på Russland på, er blant annet ved å slutte å kjøpe ting som Russland selger.

Men det er vanskelig...

Én ting som Russland selger mye av, er olje og gass.

Europa prøver å handle så lite olje og gass fra Russland som mulig, men det er vanskelig fordi olje og gass er veldig viktig. For eksempel for å lage strøm.

Det er nemlig ikke så lett å slutte å kjøpe olje og gass fra Russland fordi vi har gjort det så lenge.

– EU-landene er så vant til å skaffe seg energi fra russisk olje og gass at de ikke bare kan slutte helt på en gang, sier forsker Per Ove Eikeland.

Han forsker på hva politikerne bestemmer om olje, gass og strøm.

Kartet viser Russland (rødt) og Ukraina (gult).

Plutselig har Europalandene mindre energi

Russland er den som vanligvis selger mest gass til Europa.

Mange europeiske land bruker gass til å varme opp hus, til å lage mat på gasskomfyr og til å lage strøm. Strømmen bruker vi for å dusje, lade telefonen, se på TV og ha på lys.

Det er ikke så lett å stoppe brått med å kjøpe olje og gass fra Russland. Fordi alle husene i Europa kan ikke bytte ut alle ovnene på en gang. De rekker heller ikke få tak i nok gass fra andre steder før det blir vinter.

Russland vil heller ikke gi oss olje og gass

Samtidig som Europa prøver å unngå å kjøpe gass fra Russland, har Russland begynt å sende mindre gass til Europa.

– De skylder på at rørene som frakter gassen, må repareres og at det derfor ikke kan sendes så mye gass gjennom dem. De sier ikke rett ut at de fører en energikrig mot Europa, sier Arild Moe.

Han forsker også på hva politikere bestemmer om olje, gass og strøm i Russland.

– Det gjør at prisen på gass nå stiger forferdelig fort og kraftig fordi det ikke er nok av den, sier Arild Moe.

Vi bruker gass for å lage strøm. Så når gassen er dyr, blir også strømmen i Europa dyr.

Vi betaler nesten hva som helst for de tingene vi ikke kan leve uten

Grunnen til at gassen blir dyrere når vi har mindre av den, handler om hvor mye folk er villige til å betale for en vare.

Hvis det er flere som har lyst på noe, som for eksempel gass, vil flere betale mye penger for det.

Og fordi gass brukes til å lage strøm, og vi må ha strøm til husene og fabrikkene våre, er vi villig til å betale nesten hva som helst. Og da blir det veldig dyrt.

Dette påvirker Norge fordi vi deler strøm med resten av Europa og er koblet sammen med dem med strømkabler og gassledninger.

Gass som våpen

Russland bruker på en måte gassen sin som et våpen mot de europeiske landene, sier Arild Moe.

Når de stopper å selge gass, blir prisene på gass og strøm veldig høye. Da må folk betale dyrt og da kan de bli misfornøyde med politikerne sine.

– Hvis Russland klarer å skape splid og uro i befolkningene i Europa, så vil kanskje ikke de europeiske landene støtte Ukraina like mye, sier Arild Moe.

Han tror at det er det Russland prøver på.

Men det er ikke bare krigen i Ukraina som gjør at strømmen vår blir dyr.

2021 var et veldig tørt år på Sør- og Østlandet. Det har gjort at det har vært mye mindre vann i vannmagasinene vi bruker til å lage vannkraft.

Kjernekraftverkene i Frankrike har måttet repareres og det har også vært tørke i Europa. Det har vært så tørt noen steder at det ikke har gått an å frakte kull til kullkraftverkene i båter på elvene fordi de har vært tørket ut.

I tillegg har Norge fått to nye kabler til Europa som gjør strømmen dyrere, skriver Energi Norge på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS