To jenter i tenårene i handlegate med handlepose.
Mer ansvar for egen økonomi kan gjøre unge klare for voksenlivet.

Hvor mye vet 15-åringer om økonomi?

De fleste lærer om økonomi i skolen, men fortsatt er det forskjell på hvor mye unge kan.

I en undersøkelse fra PISA ble 15-åringer fra forskjellige land testet i økonomi. De skulle gjøre oppgaver som lignet på matteoppgaver. 

Hva er PISA?

PISA står for Programme for International Student Assessment. Der måles 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag.

Det er flere land som er med i undersøkelsene. I 2022 var 81 land med. 

Noen av oppgavene kunne være litt vanskelige, som da ungdommene ble spurt om å vurdere hvor sikkert et kjøp var.

I Norge deltok omtrent 8.500 15-åringer. 

Noen av de andre landene som var med, var USA, Danmark og Italia.

Undersøkelsen viste at norske 15-åringer gjør det dårligere på testene enn gjennomsnittet av landene som deltok. 

Norge skiller seg ut, fordi det er veldig stor avstand mellom de som kan mye og de som kan lite. 

Økonomi på timeplanen

I Norge skal alle ungdommer lære om økonomi i fagene matematikk og samfunnsfag. 

Men undersøkelsen til PISA viste altså at ikke alle lærer like mye. 

– Det er litt forskjell på hvor stor plass økonomi får i opplæringen, sier Ellen Katrine Nyhus, som forsker på økonomi ved Universitet i Agder. 

– Opplæringen i økonomi i skolen handler om å gjøre elevene klare for voksenlivet og ansvaret en fort får som 18-åring når en får tilgang til flere banktjenester og kanskje flytter hjemmefra. Det er viktig at kunnskapen som trengs for å mestre dette, formidles i grunnskolen, slik at alle får nødvendig opplæring. 

Kan mindre enn gjennomsnittet

Fortsatt scorer Norge bra når det kommer til sosioøkonomiske forskjeller, viser undersøkelsen. Det er mindre forskjeller i Norge enn i andre land.

Hva er sosioøkonomi?

Sosioøkonomi handler om hvilken bakgrunn du har. Både den sosiale og økonomiske. Ofte handler det om hvilken utdanning, jobb og inntekt foreldrene dine har. 

Ler mer om sosioøkonomi hos Store norske leksikon

Mange unge svarer at de føler seg trygge på hvordan de skal forholde seg til økonomi i hverdagen. De har oversikt over hvor mye penger de har på konto og hvordan de kan følge med på dette digitalt. 

Vanskeligere er det når de unge skal svare på spørsmål om økonomiske situasjoner de ennå ikke har opplevd. For eksempel å fylle ut et skjema i banken. 

Lærer av foreldre

Snakker du ofte med foreldrene dine om penger og økonomi? Det er du i så fall ikke alene om. 

Forskerne fant ut at over 70 prosent av ungdommene i undersøkelsen forteller at de snakker med foreldrene sine ofte om økonomi. 

Hvordan foreldrene bruker penger, kan påvirke hvordan unge bruker sine penger. 

– Foreldre vil gi barna ulike typer kunnskap om økonomi. Noen vil snakke mest om budsjett og regnskap, mens andre kanskje vil fokusere på måter man kan tjene penger på og hvordan en kan kjøpe aksjer og fond, forteller Nyhus.

Hvilket forhold foreldrene har til forbruk, lån og sparing, vil også påvirke forholdet barna har til det. 

– Om man har en tendens til å leve i nuet og bruke de pengene en har eller om en lager langsiktige planer for pengebruk, slik at en sikrer seg mot uforutsette utgifter eller vanskelige tider. 

Jenter gjør det bedre

Noe som gjør at Norge skiller seg ut i undersøkelsen, er at jenter gjør det litt bedre enn gutter. 

– Det er overraskende at jentene gjør det bedre enn guttene i PISA-testen, men vi kan håpe det er et tegn på at jenters interesse for økonomi og finans er stigende, sier Nyhus.  

Hun forteller at det vanligvis er omvendt hos voksne. I tester om økonomi er det stor forskjell mellom kunnskapen til kvinner og menn, hvor menn gjør det best. 

– Denne kjønnsforskjellen i Norge er litt overraskende, siden Norge er blant landene i verden som scorer best på likestilling. Norske kvinner har høy utdanning og høy yrkesdeltakelse, så det er vanskelig å forklare at de scorer så mye lavere enn menn på spørsmål om finans, sier Nyhus.

Ungdom med mer ansvar

I undersøkelsen fant forskerne også ut at de fleste norske ungdommer selv kan bestemme hva de bruker pengene sine på.

Nyhus tror at å gi ungdommer ansvar for egen økonomi, er smart for å forberede dem på voksenlivet. 

– Det kan gjøres ved at de gradvis får mer penger av foreldrene, samtidig som de får mer ansvar. Ettersom de blir eldre, kan de da selv bestemme hvor stor andel av pengene som skal brukes på klær, fritidsaktiviteter, og så videre. Og så må de ta konsekvensen av valgene. Har de brukt alle pengene på for eksempel dyre klær, så må de nedprioritere noe annet. 

Kilde:

Du kan lese hele rapporten "PISA 2022: Stor variasjon i 15-åringers økonomiforståelse" hos Utdanningsdirektoratet. 

Powered by Labrador CMS