Det er mange som ikke har så mye penger som bekymrer seg over dårlig råd, men det finnes også mange som ikke har dårlig råd, men som likevel bekymrer seg.

Er du bekymret for om du kommer til å ha nok penger når du blir voksen?

Å kunne mer om økonomi kan hjelpe, sier forsker.

Trond M. Døskeland er professor i økonomi og Kristen Hagen er psykologiforsker. Begge to er opptatt av hvordan folk kan bli flinkere til å håndtere pengene sine, og nå skal de forske på det sammen. 

De to forskerne har blant annet prøvd å finne ut av hva økonomisk bekymring egentlig er. De har delt begrepet opp i to.

Det finnes mange som ikke har så mye penger som bekymrer seg over dårlig råd, men det finnes også mange som ikke har dårlig råd, men som likevel bekymrer seg.

– Du kan ha nok penger og likevel bekymre deg. Du kan sammenligne det med helsa. Jeg bekymrer meg mye for min helse, selv om jeg har en god helse. Det er jo egentlig unødvendig, forklarer Døskeland.

Han forklarer at hvor mye penger en person har, er ganske enkelt for økonomene å forholde seg til. Det som er vanskelig, er de bekymringene som kan komme av andre ting.

Trond M. Døskeland er professor ved Norges Handelshøyskole.

Kunnskap gjør at du bekymrer deg mindre

Hvor mye penger du kommer til å ha som voksen, kan virke skummelt hvis du ikke vet så mye om økonomi. 

– En måte du kan bli tryggere på, er å ha mer kunnskap. Hvis du blir flinkere til å håndtere bekymringer generelt, så kan det hende du bekymrer deg mindre for økonomi. 

– Hvis du føler at du mestrer økonomien din, så kan det være at du bekymrer deg mindre for skole eller andre ting. Løser du ett problem, så kan det hende du løser flere, forteller Hagen.

I en undersøkelse gjort i fjor av Konjunkturbarometeret i Nord-Norge sier halvparten av de spurte ungdomsskole- og videregåendeelevene at de er bekymret for hvordan økonomien skal bli når de blir voksne.

Undersøkelsen viser også de at det ikke er så mange unge som snakker om økonomi hjemme. 

– Jeg tror det er vanskelig for alle å prate om økonomiske problemer. Økonomi er et tema som få prater med legen eller psykologen sin om. Det er interessant fordi økonomi påvirker både den psykiske og fysiske helsen, sier psykologiforsker Hagen. 

– Det å bekymre seg er ikke å løse et problem

I denne artikkelen fra i fjor skrev vi om en undersøkelse som viste at unge i Norge var mer bekymret for økonomi enn de var for klimaendringer og krig. I artikkelen kan du også lese mer om hvordan du kan spare, forberede deg på å komme inn på boligmarkedet og hvorfor krona er så svak.

– Mange tenker at det kan være fornuftig å bekymre seg, og det er vanskelig å la være.  Men man kan trene folk til å kjenne igjen når de bekymrer seg og trene på å kunne utsette eller la være å tenke mer på det som bekymrer dem, sier Hagen. 

Skylder du noen penger, så blir ikke problemet løst av at du bekymrer seg over det. 

– Det å bekymre seg er ikke å løse et problem. Hvis du sitter en hel dag og bekymrer deg for økonomien, så har du ikke gjort noe for at økonomien skal bli bedre, da har du bare hatt det fælt, forteller Hagen.

Hvordan vil framtiden egentlig se ut?

Det er vanskelig å spå framtiden, men for de fleste skjer ikke det de bekymrer seg for.

– Det er ikke alt som er så galt som vi skal ha det til, men jeg synes at det av og til er litt ekkelt å si at det ikke er så galt heller. Det kan være at du sitter der og ikke får den boligen, og du blir eldre, og det ikke blir som du har tenkt. Da er det jo en ekte situasjon. Du må møte alle med respekt og hjelpe de med å finne verktøy som kan hjelpe, forteller økonomiforsker Døskeland.

Døskeland sier at det heldigvis ikke er så mange som kommer til å få økonomiske problemer når de blir voksne.

– Hvis alle dem som bekymrer seg for økonomi ville fått disse problemene, ville økonomien kollapset, sier Døskeland. 

– Noen vil selvsagt få trøbbel, men det er jo ikke det store bildet, og det er jo ikke nødvendigvis de som bekymrer som vil få trøbbel. Noen av de som bekymrer seg for økonomien, bekymrer seg ofte også for en del andre ting, sier psykologiforsker Hagen. 

Kilde

Du kan se hele undersøkelen til Konjunkturbarometeret for Nord-Norge her. 

Powered by Labrador CMS