Generelt viser tallene at fra barna er 13 år, bruker tilnærmet alle sosiale medier. YouTube, Snapchat og Tiktok er mest brukt blant 9-18-åringer i 2022.

Barn bruker Snapchat, Instagram og Tiktok mindre

Halvparten av norske ni- og tiåringer bruker sosiale medier, selv om det er 13-årsgrense, men færre av de yngste er på Snapchat og Tiktok enn for to år siden.

Det er fortsatt slik at ni av ti i alderen 9–18 år er på en eller annen form for sosiale medier. Men Medietilsynet sin undersøkelse «Barn og medier 2022» viser at de som er under 12 år bruker det mindre.

Av 9-11-åringene er 24 prosent på Snapchat, mot 44 prosent i 2020, 7 prosent er på Instagram, mot 18 prosent i 2020, og 40 prosent er på Tiktok, mot 54 prosent i 2020.

– Vi vet ikke noe sikkert om årsaken til at bruken i de yngste aldersgruppene har gått ned, men det er noe det er interessant å finne ut mer om, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Velsand tror nedgangen kan tyde på at flere foreldre holder igjen på hvor tidlig barna slipper til i sosiale medier.

– Her kan økt oppmerksomhet rundt personvernutfordringene, og at en del av disse tjenestene har innhold som ikke er beregnet på barn, spille inn, sier hun.

Barn og medier-undersøkelsen har vært gjort siden 2006 for å gi en samlet oversikt over 9-18-åringers digitale mediebruk. Rundt 3.200 9-18-åringer fra hele landet har deltatt i år, i tillegg til 2.200 foreldre med barn i alderen 1–17 år. Data er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public.

Generelt viser tallene at fra barna er 13 år, bruker nesten alle sosiale medier. YouTube, Snapchat og Tiktok er mest brukt blant 9-18-åringer i 2022.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS