Ifølge forsker Bo Engdahl ved FHI oppga 95 prosent som bruker høreapparat, at det hjelper dem.

FHI: Yngre er mer positive til å bruke høreapparat enn eldre

Yngre mennesker har lavere terskel for å ta i bruk høreapparat enn eldre som hører like dårlig, viser en ny studie.

Studien , som er gjort av FHI og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), bruker informasjon om 63.182 voksne som var med på helseundersøkelser i Trøndelag i perioden 1996–1998 og 2017–2019.

Ifølge forsker Bo Engdahl ved FHI oppga 95 prosent som bruker høreapparat, at det hjelper dem.

– Yngre kvinner er de som rapportere om høyest nytte, sier han.

De som rapporterer om lavere nytte av høreapparat, er personer med tinnitus, også kjent som øresus, og eldre som er single. Bodahl mener å vite hvorfor.

– Å bo sammen med noen og å ha barn øker bruken. Det henger kanskje sammen med at de med nedsatt hørsel som bor med andre og har nær familie, har noen som er pådrivere for at de tar i bruk dette nyttige hjelpemiddelet, sier han.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS