Jo flere dager med skole elevene mistet, desto mer penger tapte de som voksne, viser forskning fra Argentina.

Elever kan komme til å tape en halv million kroner hver etter at lærerne streiket

Mange av elevene som ble hardest rammet av streiken i sommer og høst kan tape mye penger resten av livet sitt, sier forsker til ung.forskning.no.

Lærerstreiken i sommer og høst varte mer enn 100 dager.

Lærerne streiket fordi de ville ha høyere lønninger. De synes at de ikke får nok igjen for det harde arbeidet de gjør.

Men dessverre er det elevene dette går mest ut over.

Undervisningen de gikk glipp av er blant annet viktig for hvor mye penger de kommer til å tjene i fremtiden.

Fikk lavere lønn som voksne

Alexander W. Cappelen forsker på økonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, som til vanlig kalles NHH.

– Hvordan er det mulig å regne seg fram til noe slikt?

– Det ble funnet ut ved å se på hva som skjedde med barn som tidligere har blitt utsatt for lange lærerstreiker, sier Cappelen.

I årene fra 1983 til 2014 opplevde landet Argentina i Sør-Amerika hele 1.500 lærerstreiker. Argentina er dermed det forskerne kaller et «naturlig laboratorium». Der kan forskere studere resultatet av lærerstreiker på barns økonomi når de blir voksne.

Barn som ble rammet av lærerstreikene i Argentina, fikk klart lavere lønninger som voksne enn andre barn.

Jo flere dager med skole elevene mistet, desto mer penger tapte de som voksne.

Noen kan tape en halv million

– Om tallene fra Argentina overføres til Norge, viser våre regnestykker at elevene på de skolene hvor lærerne streiket lenge vil miste en halv million kroner i inntekt resten av livet sitt.

– Men hvordan er det mulig?

– Det er egentlig ganske enkelt.

– Regnestykket vårt viser nemlig noe veldig fint: At elevene lærer mye på skolen.

– Mister de flere måneders undervisning på skolen, så blir det vanskelig å ta igjen. Kanskje til og med vanskeligere enn det lærerne selv tror, sier Cappelen.

Får dårligere karakterer

Får du mindre undervisning, så kan du få dårligere karakterer. Da kan det bli vanskeligere å komme inn på de skolene du ønsker senere.

– Når noen har hatt mye mindre undervisning enn andre, så gir det jo mening at noen kommer til å gjøre det dårligere på eksamen enn de ellers ville ha gjort.

– Kan vi gjøre noe for at dette ikke skal bli så urettferdig for noen elever?

– Det kan vi absolutt, svarer professoren i Bergen.

– Det er jo slik at kommunene sparte masse penger på at de ikke måtte betale lønn til lærere da de streiket.

– Disse pengene kan kommunene bruke til å betale for ekstra støtte og lærerhjelp til de elevene som gikk glipp av mye undervisning, foreslår økonomiprofessoren.

Kilder:

  • Forskningen vi skriver om her er gjort av forskerne Alexander Willen og Alexander Cappelen ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Og forskeren David Jaume i Mexico.
  • Forskerne har skrevet flere artikler om temaet. Blant annet denne artikkelen om den økonomiske effekten for elevene av lærerstreiker: The Long-Run Effects of Teacher Strikes: Evidence from Argentina
Powered by Labrador CMS